Malmö universitet söker prorektor

Malmö universitet söker prorektor

Arbetsbeskrivning

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Nuvarande prorektor avslutar sitt uppdrag efter sommaren och Malmö universitet söker nu vår nästa prorektor!

Uppdraget
Uppdraget som prorektor omfattar heltid under tre år med möjlighet till förlängning i tre år. Som prorektor ansvarar du främst för utbildningsfrågor och har ett mycket nära samarbete med rektor, dock med behov av överlappning både när det gäller ansvarsområde och arbetsuppgifter. Du ingår i universitetsledningen och universitetets ledningsgrupp och förväntas ha ett nära samarbete med såväl övriga i universitetsledningen som med fakulteternas dekaner. Som prorektor är du ställföreträdande vid rektors frånvaro och ständigt adjungerad till universitetsstyrelsen. Uppdraget innefattar såväl internt utvecklingsarbete som att representera Malmö universitet externt i olika sammanhang.

Inom uppdraget kommer du att fördjupa dig framför allt i utbildningsfrågor och universitetsgemensamma kvalitetsfrågor. Du behöver ha förståelse för hela bredden i Malmö universitets verksamhet och vara väl insatt i både forsknings- utbildnings- och samverkansfrågor för att kunna driva utvecklingen av forskningsanknuten och samhällsrelevant utbildning. Du förväntas även ha ett nära samarbete med studentkårerna och ge råd och stöd i viktiga utbildningsfrågor.

Prorektor är även ordförande i den universitetsgemensamma beredningen för utbildningsfrågor (BU) och leder arbetet med andra utvecklingsfrågor i enlighet med universitetets strategi.

Kvalifikationer
Du är disputerad och lägst docent och har en gedigen akademisk ledarskapserfarenhet. Du har en bred kompetens och erfarenhet av såväl undervisning, forskning som samverkan och arbete i såväl nationella som internationella sammanhang. Erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor i nationella och internationella sammanhang är meriterande, likaså erfarenhet av nära samarbete med studenter och studentkårer.  

Du förmår skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt. Du har vilja, förmåga och erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten och dialoger på ett inkluderande sätt. Du är förändringsinriktad och har en mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta. Som person är du lyhörd, empatisk och analytisk. Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.

Upplysningar

Vid frågor gällande uppdraget; kontakta rektor Kerstin Tham, 0727 – 36 26 67
Vid frågor gällande processen; kontakta HR-specialist Anna Tenggren, 040 – 665 81 53.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-03-18. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs din ansökan inte på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan ska innehålla:


• Meritförteckning
• Kortfattad redogörelse där du beskriver för din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till det sökta uppdraget och en motivering till varför du söker uppdraget

Övrigt

Prorektor utses av universitetsstyrelsen, efter förslag från rektor.

Uppdraget omfattar 100% under perioden 2022-09-01 – 2025-08-31, med möjlighet till förlängning i 3 år. Uppdragstillägg utgår enligt rektorsbeslut LED 2020/31. Uppdraget kombineras med en tillsvidareanställning som lärare.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga företrädare

SACO-s: rebecka.johansson@mau.se  
SEKO: Sekocivil@seko.lu.se    
OFR: naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 februari 2022
  • Ansök senast: 18 mars 2022

Liknande jobb


Programrektor

2 augusti 2010

Programrektor

5 maj 2010

8 september 2010

8 september 2010