Markförvaltare till Mark- och exploatering

Markförvaltare till Mark- och exploatering

Arbetsbeskrivning

Västerås stad är Sveriges sjätte största kommun med cirka 156 000 invånare. Vi äger cirka 5 800 hektar mark, varav större delen består av jordbruksmark och skog. Jordbruksmarken är till största del utarrenderad medan skogen bedrivs med rationellt skogsbruk. Utöver detta finns ca 600 ytterligare upplåtelser på stadens mark. I den här tjänsten har du förmånen att förvalta delar av Västerås stads markinnehav och även delta i olika utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn. Tillsammans formar vi Västerås till en attraktiv framtidsstad!

På vår enhet är vi idag 27 medarbetare som tillsammans arbetar med utmanande mål som kräver stora insatser. Vi förvaltar stadens markreserv och tomträtter samt upplåter mark för exempelvis hamnändamål, industri och fritidshus. Vi ansvarar också för stadens exploateringsprojekt. Några av de större projekt vi driver just nu är byggnationen och omvandlingen av Mälarporten, Sätra, Gäddeholm och södra Källtorp. Vi arbetar även med att utveckla flera nya områden för näringslivet och mindre bostadsområden.


ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen av stadens markinnehav fördelas på flera medarbetare inom enheten. I rollen som markförvaltare får du huvudansvar för ett flertal av stadens arrenden och övriga nyttjanderätter. Tyngdpunkten kommer att ligga på upplåtelser inom stadsgränsen. Som sakkunnig på olika upplåtelseformer deltar du i olika utvecklings- och samhällsbyggnadsprojekt. Med ett helhetsansvar för juridik och ekonomi upprättar du nya avtal och förvaltar dina upplåtelser. Du är även ägarombud för stadens markinnehav.

Att arbeta med stadens markreserv innebär ett viktigt strategiskt tänkande. Olika ställningstaganden sker i samråd med övriga medarbetare inom enheten, andra kommunala förvaltningar samt kommuninvånare och myndigheter. Du föredrar dina ärenden inför fastighetsnämnden. Du gillar att arbeta utvecklingsinriktat och har en viktig roll i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Det här är ett spännande arbete i en expansiv kommun och du är välkommen att tillsammans med oss forma Västerås!


KVALIFIKATIONER
Du uppskattar att axla helhetsansvaret och att aktivt arbeta med förvaltningen av olika upplåtelseavtal. Du är intresserad av samhällsbyggnad och trivs i rollen som expertstöd för olika upplåtselser inom samhällsbyggnadsprojekt. Dina styrkor är din drivkraft, noggrannhet och förmåga till helhetsperspektiv. Du har god ekonomisk- och juridisk medvetenhet. I rollen möter du ofta kommuninvånare, företrädare för näringslivet och kollegor inom staden. Därför är det en självklarhet för dig att ge ett vänligt och professionellt bemötande i alla dessa sociala sammanhang.

Du behöver ha akademisk examen inom juridik, lantmäteri eller motsvarande. Du har också flerårig gedigen arbetslivserfarenhet från markförvaltning och avtalsförhandling. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Teamledare Morgan Eriksson
021-39 28 52
HR-konsult Helena Wallström
021-39 17 59
Verksamhetschef Kent Pergéus
021-39 22 02
Personalchef Eva-Lena Grääs
021-39 26 75
HR-konsult Alexander Brock
021-39 14 06

Sammanfattning

Besöksadress

72187
None

Postadress

Västerås
VÄSTERÅS, 72187

Liknande jobb


Utsättare/mätare

Utsättare/mätare

1 december 2021

Utsättare/mätare

Utsättare/mätare

29 november 2021

29 november 2021