Markmiljösakkunnig

Arbetsbeskrivning

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personaldelegation. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. juridik, förhandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.

Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet ansvarar under kommunledningen för kommunens översiktliga fysiska och strategiska planering, infrastruktur, mark- och exploateringsverksamhet samt utredningar och statistik.
På hela enheten arbetar idag cirka 20 medarbetare.

Kalmar är i ett mycket intressant utvecklingsskede med stark expansion inom flera områden. Kommunens nya översiktsplan planeras vara klar 2012 och parallellt driver vi fördjupade översiktsplaner för de två centralt belägna områdena Kvarnholmen-Malmfjärden och Norrlidens strand. Ett antal detaljplaner är under planering och flera är under genomförande.
Genom att planeringen och exploateringen ligger på samma enhet, har vi unika möjligheter att i tidigt skede kunna samverka i projekten. Utöver det interna samarbetet har vi även ett nära samarbete med våra kollegor på bland annat samhällsbyggnadskontoret, näringslivsenheten och med våra lokala intressenter. På enheten är vi idag fem medarbetare som arbetar på exploateringssidan.

ARBETSUPPGIFTER
Det ställs allt högre krav på markägare att planera för sina förorenade områden. Markmiljöfrågorna blir alltmer aktuella då många av dagens och framtidens exploateringar sker i centrala förtätningsområden och genom omvandling av gamla industriområden.

Som miljöingenjör kommer du att arbeta brett och förvaltningsövergripande med frågor som rör marksanering ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv.

Som specialist hjälper du våra exploateringsingenjörer att bedöma markens status, behov av markmiljöundersökningar och åtgärder. Du arbetar med upphandling av miljöutredningar och genomförande av åtgärder. Detta innebär att du tar fram förfrågningsunderlag och utvärderar offerter. Genom att bedöma utredningar och stötta i arbetet med framtagande av avtal bevakar du så att markmiljöfrågorna är omhändertagna vid överlåtelser av kommunala fastigheter.

Tillsammans med vår projektledare/samordnare för förorenade områden arbetar du med inventering av de kommunala förorenade områdena samt tar fram en strategi för att hantera dessa. Som specialist tar du fram ansvarsutredningar för objekt med möjlighet att erhålla statliga bidrag och hjälper till i bidragsprocesserna. Du är även projektledarens/samordnarens stöd i utredning och sanering i de bidragsfinansierade projekten.

Du är ett stöd i kommunens bygg- och anläggningsprojekt avseende kontakt med tillsynsmyndigheten, miljökontroll och masshantering.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom områdena geologi, geovetenskap eller annan miljöteknisk utbildning. Vi tror att du har erfarenhet av arbete med markmiljöfrågor, på någon tillsynsmyndighet eller inom konsultbranschen.

Erfarenhet av arbete enligt MIFO-metodiken är meriterande. Meriterande är också kunskap om lagen om offentlig upphandling, erfarenhet av juridiska frågeställningar som reglerar markfrågor samt ekonomiska förutsättningar och konsekvenser inom markmiljöområdet.

Som person tror vi att du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Planeringschef Björn Strimfors
0480-45 00 53
Utredningssekreterare Susanne Eriksson
0480-45 00 87
SACO Thore Berggren
0480-45 01 74
Vision Eva Danielsson
0480-45 00 59
Exploateringsingenjör Johanna Kindqvist
0480-45 01 26
Projektledare, Mark- och planenheten Mattias Andersson
0480-45 02 60
Exploateringsingenjör Peder Hägg
0480-45 00 88
Exploateringsingenjör Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kalmar kommun, Mark- och planeringsenheten
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. 100% Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Snarast, upphör: 2014-12-31
  • Publicerat: 22 november 2013

Postadress

Box 611
Kalmar, 39126

Liknande jobb


24 september 2020

Envigo söker två engagerade Miljökonsulter

Envigo söker två engagerade Miljökonsulter

23 september 2020

Miljöspecialist

Miljöspecialist

3 september 2020