Medarbetare till fiskeenheten

Arbetsbeskrivning

Är du intresserad av att jobba med lodning av sjöar, damminventeringar och fiskundersökningar i höst? Om svaret är ja tycker vi du ska läsa mer och söka någon av våra tjänster på Länsstyrelsens fiskeenhet.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat.ARBETSUPPGIFTER
Fiskeenheten arbetar bland annat med ärendehandläggning (t ex fiskutsättningar), finansiering och genomförande av fiskeribiologiska undersökningar, fisketillsyn i Vättern samt olika utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet fiske. Vi är 18 engagerade kollegor som ansvarar för Länsstyrelsens arbete med restaurering och fiskevård i länet, samordnar länsstyrelsernas fiskefrågor i Vättern samt deltar i flera nationella sammanhang. Därutöver ingår även en del nationellt arbete med miljödatasystem inom fiskets område samt vissa digitaliseringsuppdrag. Länsstyrelsen använder olika former av GIS som viktiga verktyg i sin verksamhet.

Vi arbetar med tydlig målstyrning och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss med utgångspunkt från kompetens, intresse och möjligheter. Våra medarbetare har stort engagemang, stort eget ansvar och hög trivsel, något vi värnar och ständigt jobbar med att bibehålla och utveckla.

Vi söker nu ytterligare två personer till vår enhet till anställning i höst. Arbetsuppgifter som är aktuella är främst ekolodning av sjöar med hjälp av ekolod och GPS samt kartering av dammar i fält. Vi behöver även förstärkning i arbetet med fiskundersökningar både i fält och med sammanställning av resultat. Arbetsuppgifter kopplat till digitalisering i ArcGIS kan också bli aktuellt. En del av fältarbetet kan behöva utföras på ett avstånd från Jönköping som gör att man måste övernatta på annan ort.

KVALIFIKATIONER
För arbetet med lodning av sjöar krävs båtvana och minst B-körkort. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift eftersom du kommer ha en del kontakter med bland annat markägare.

Följande är meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från fält
• Erfarenhet av att använda marinelektronik, såsom ekolod och GPS
• Erfarenhet av biotopkarteringar (främst av dammar) samt genomförande och/eller utvärderingar av fiskundersökningar
• Utbildning i fiskeribiologi eller limnologi
• Kunskap om ArcGIS

Som person är du bra på att ta stort ansvar för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter då du kommer att arbeta en hel del ensam i fält. Du är också engagerad, kommunikativ och tycker om att komma i mål med dina uppgifter. Även om arbetet till viss del utförs självständigt, förekommer kunskapsutbyten och samarbeten med kollegor och externa kontakter vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Sammanfattning

Liknande jobb