Metodhandledare

Metodhandledare

Arbetsbeskrivning

Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en metodhandledare till Resursenheten Förebyggande i Angered.

Angered har tre utförarenheter inom den sociala barnavården. Aktuell tjänst är en samverkan mellan Resursenheterna Förebyggande och Unga. Inom Resursenheterna arbetar vi med ett varierat utbud av insatser riktade till ungdomar och deras familjer, dels med biståndsbedömda uppdrag från våra myndighetsenheter dels med serviceinsatser ofta i samverkan med andra aktörer. På resursenheterna arbetar familjebehandlare, skolsocionomer och fältsekreterare.

Metodhandledarens primära uppgift är att i nära samverkan med enhetens medarbetare och chef arbeta med fortsatt utveckling av enhetens innehåll och utbud. Som metodhandledare kommer du metodhandleda enskilt och i grupp, ta emot och fördela ärenden samt följa upp och utvärdera enhetens pågående uppdrag. Du kommer även driva utveckling av nya och befintliga metoder och vara aktiv i samverkan med andra enheter. I tjänsten ingår ansvar att utveckla arbetet med stadsdelens hemmaplanslösningar.

Som metodhandledare på Resursenheten Förebyggande ingår du tillsammans med enhetschefen i en ledningsgrupp bestående av Enhetschef Resursenheten förebyggande, metodhandledare och enhetschef på Resursenheterna unga och barn samt föreståndare för Gunnilse ungdomskollektiv. I stadsdelen finns också andra samverkansforum för metodhandledare och 1:e socialsekreterare.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet både av myndighetsutövning och familjebehandling. Det är meriterande om du har mångårig erfarenhet av att arbeta inom kommunal socialtjänst samt om du har erfarenhet och intresse av metodutveckling. Även erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk ser vi som värdefulla för att vara metodhandledare på Resursenheten Förebyggande. Det är meriterande om du har arbetat på strategisk nivå och i samverkan mellan olika verksamheter såväl internt som externt. Därtill vana av att leda möten och processer. Det är även meriterande om du har tidigare kunskap om Angered, såväl på organisatorisk som på områdesnivå samt redan etablerad samverkan i området.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av företrädesberättigade och tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån, och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , SDF Angered
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 november 2020
  • Ansök senast: 24 november 2020

Liknande jobb


18 april 2024

Teamledare socialtjänsten barn och ungdom 3

Teamledare socialtjänsten barn och ungdom 3

13 maj 2024

3 maj 2024