Migrationshandläggare till återvändandeenheten i Kållered

Migrationshandläggare till återvändandeenheten i Kållered

Arbetsbeskrivning

Vi söker migrationshandläggare till återvändandeenheten i Kållered.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Vi på återvändandeenheten handlägger främst frivilligt återvändande men handlägger även ärenden där förvar kan bli aktuellt. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar för och med varandra för att lösa vårt gemensamma uppdrag. Enheten består av två team och vi är i nuläget 20 medarbetare. Hos oss kommer du att få handlägga och ansvara för dina ärenden men med stöd från teamledare, beslutsfattare och dina handläggarkollegor. Vi kan erbjuda en gedigen introduktionsutbildning där du också får din mentor, som inledningsvis kan guida dig rätt i de olika ärenden vi handlägger.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen handlar om att underrätta beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Samarbete med andra myndigheter. Arbetar mycket med frivilligt återvändande. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer. Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet vägleder oss i vårt vardagliga arbete.

Personliga kompetenser
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vidare kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Strukturer själv ditt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap samt erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av utredningsarbete
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med återvändandeärenden
- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer
- Övriga språkkunskaper som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Kållered
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 13 februari 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare

Utredare

1 juli 2022

1 juli 2022

1 juli 2022