Miljö- och hälsoskyddschef

Arbetsbeskrivning

Strömstads kommun har ett brett uppdrag att erbjuda kommunal service inom hela vår kommun. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare för vår plats.

Miljö- och byggförvaltningen uppdrag är att ansvara för kommunens myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsområdet. Verksamheten syftar till att skydda kommunens miljö och kommunmedborgarnas hälsa samt skapa en god, långsiktig och säker livsmiljö. Vi arbetar för att både kommunmedborgare och medarbetare ska uppleva kvalitet, rättssäkerhet, delaktighet och känsla av sammanhang. Räddningstjänstens viktiga arbete ansvarar också förvaltningen för.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som ska leda miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du kommer leda avdelningens arbete, såväl internt på förvaltningen som i samarbete med andra kommunala förvaltningar och avdelningar samt i olika externa forum och nätverk. Miljö- och hälsoskyddschefen ingår i miljö- och byggförvaltningens ledningsgrupp som leds av förvaltningschefen.

Du blir ansvarig för avdelningens verksamhet, personal, ekonomi, planering, ärendehantering och för verkställigheten av politiskt fattade beslut. Ett viktigt uppdrag för miljö- och hälsoskyddschefen är att leda avdelningens specialiserade medarbetare som utför sitt arbete med en långtgående delegation.

Du kommer verka i en stor stad i ett litet format där vi skapar förutsättningar för och satsar på ledarskap. Din medarbetargrupp är en kunnig arbetsgrupp där samarbete, flexibilitet och servicefokus samt hög kompetens genomsyrar.

KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens samt chefs- och ledarerfarenhet inom området.
• Du har goda kunskaper om lagstiftningen samt förstår frågornas komplexitet och har erfarenhet av myndighetsutövning.
• Erfarenhet från politiskt styrd organisation och kunskaper om den politiska processen är mycket meriterande.

Det är naturligt för dig att ha helhetsperspektiv på verksamheten och är intresserad av att utveckla den genom samverkan såväl internt som externt. Du är tydlig, lyhörd och involverande i ditt ledarskap. Du har mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Sammanfattning

Liknande jobb


11 juni 2021