Miljöanalytiker för arbete med skogliga naturtyper och arter

Arbetsbeskrivning

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med skogliga naturvårdsfrågor, naturtyper och arter. Arbetet omfattar stöd för genomförande av EU-direktiv och nationella miljömål. I arbetsuppgifterna ingår analyser och statusbedömningar, utveckling av metoder för uppföljning samt rapportering av tillstånd och förslag till åtgärder.

Arbetet är omväxlande och du kommer att ha en viktig roll i frågor kopplade till biologisk mångfald i skog samt i arbetet med kunskapsöverföring mellan olika aktörer i naturvårdssverige. Arbetet omfattar både samordnande arbete, specifika uppdrag och deltagande i projekt. Då vi har uppdrag bland annat inom EU arbetar vi även internationellt.

Kvalifikationer:
Du har högskoleexamen i ekologi/biologi eller skogsvetenskap och dokumenterat god kunskap om svenska skogliga naturförhållanden, till ex ekologi, naturtyper, arter, miljötillstånd och hotbild. Du är väl bevandrad i skoglig fältkunskap, till ex inventeringsmetodik, miljöövervakning, skötsel och förvaltning. Du har dokumenterad statistisk och analytisk kompetens med förmåga att tolka och analysera data från många olika källor. Du har god samarbets- och kommunikations­förmåga och har lätt för att skapa och upprätthålla nätverk. Du har idéer och drivkraft, arbetar målinriktat och strukturerat och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Erfarenhet av skogligt naturvårds- eller miljömålsarbete inom kommun, länsstyrelse, nationell myndighet eller annan organisation såsom inventering eller miljöövervakning, kartläggning och bedömning av naturvärden, skötsel/ förvaltning eller praktiskt genomförande av åtgärder och skydd. Erfarenhet av kommunikation och dialog i skogliga frågor. Forskarutbildning/forskning i ekologi eller annat relevant ämne med koppling till skog. Fördjupad artkunskap i organismgrupp med skoglig koppling. Meriterande är också utbildning eller erfarenhet av arbete med ädellövskog och andra lövskogar samt EU:s naturvårdsdirektiv. Goda kontakter med skogsekologer och naturvårdare främst inom Sverige men även internationellt. Erfarenheter av projekt- eller processledning. Praktisk erfarenhet av statistisk modellering och ArcGIS. Erfarenhet av kravställning för kartering eller miljöövervakning. Kännedom om SLU Artdatabankens webbverktyg.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juli 2021
  • Ansök senast: 22 augusti 2021

Liknande jobb


Kommunekolog, vik

16 september 2021

10 september 2021

10 september 2021