Miljögeneralist

Miljögeneralist

Arbetsbeskrivning

Peab vill vara ledande inom samhällsansvar i branschen och tar ansvar för miljön genom att driva verksamheten mot klimatneutralitet, resurseffektivitet och utfasning av farliga produkter. Vill du vara med på resan?

Peabkoncernens miljöfunktion har till uppgift att övergripande driva, samordna och synliggöra miljöarbetet inom koncernen, med syfte att stärka koncernens konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling.För att stärka upp våra resurser för detta viktiga arbete, söker vi nu en miljögeneralist till koncernens miljöfunktion.

Uppdraget

Som miljögeneralist inom koncernens miljöfunktion bidrar du till att organisationen har tillräckliga beslutsunderlag, rätt arbetssätt och nödvändig kompetens för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning och i den takt som krävs för att vi skall kunna möta intressenternas krav och nå våra mål.

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår;

- Verksamhetsstyrning – säkerställa att koncerngemensamma miljörelaterade processer och styrande dokument i t ex verksamhetsledningssystemet hålls uppdaterade samt identifiera utvecklingsbehov.

- Systemstöd – säkerställa att miljörelaterad information och funktioner som finns i Peabs koncerngemensamma systemstöd är aktuella och funktionella, t ex händelsehanteringssystem och lagbevakningstjänst, inkl att administrera avtal och innehållsmässiga uppdateringar.

- Kompetensutveckling – säkerställa att koncerngemensamt miljörelaterat utbildningsmaterial hålls uppdaterat, medverka i planeringen av utbildningsinsatser, samordna miljöfunktionens webinarier och andra informationsinsatser etc.

- Omvärldsbevakning och påverkansarbete – läsa in och sammanfatta miljörelaterad information av betydelse för verksamheten, så som rapporter och lagstiftning, och förmedla innebörden på ett kortfattat sätt till miljöfunktionen. Samordna remisser.

- Kommunikation – bistå i arbetet med att säkerställa korrekt och uppdaterat miljörelaterat kommunikationsmaterial, så som websida, intranät, företagspresentationer, anbudsstöd etc.

Din profil

Du har examen från miljörelaterad akademisk utbildning eller YH-utbildning samt några års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet, gärna från bygg- och anläggningsbranschen. Erfarenhet av process-/projektledning, verksamhetsledningssystem och händelsehantering är meriterande.

Det är viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt på ett ansvarstagande och strukturerat sätt. Du har en utvecklad analytisk förmåga samt är duktig på att lyssna in behov, summera olika perspektiv och föreslå konstruktiva lösningar.

Du rapporterar till koncernens Miljöchef, som utgår ifrån Göteborg, och kommer att ha ett nära samarbete med affärsområdenas miljöfunktioner, liksom med andra stödfunktioner på koncernnivå. Placeringsort är valfri ort inom Sverige, där Peab har ett etablerat kontor. En stor del av interaktionen kommer att ske via digitala möten och resor förekommer i mindre utsträckning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljöchef Elisabeth Stadler, 072-246 65 15, eller HR Chef Gunnar Wannehag, 0733-37 11 18.

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Gardikro, Personalsamordnare
018-65 02 38, 072-533 32 57
Mattias Tapper, Arbetschef
018-65 02 17, 073-337 23 53
Peder Lidström, Arbetschef
018-65 02 37, 0733-37 25 37
Richard Lantz, Arbetschef
018-65 02 31, 073-337 13 80
Johan Björk, Arbetschef
070-770 73 32
Mikael Eriksson, platschef
0733-37 58 58
Thommie Östman
0733-376564
Eric Lomstedt, arbetschef Vägdrift
070-779 40 22
Annelie Eskemyr, Personalsamordnare
070-779 40 91
Katarina Holm, personalsamordnare
, 0733-37 69 06

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Peab AB
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 december 2021
  • Ansök senast: 19 december 2021

Besöksadress

Margretetorpsvägen 84
None

Postadress

Margretetorpsvägen 84
Förslöv, 26092

Liknande jobb


Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare

27 januari 2022

Platschef och arbetsledare anläggning

Platschef och arbetsledare anläggning

27 januari 2022

Projektledare

Projektledare

27 januari 2022

Miljösamordnare, Bygg

Miljösamordnare, Bygg

26 januari 2022