Miljöhandläggare

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Med tanke på prospektering, elnät och infrastruktur.

Vi söker en miljöhandläggare. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.

Arbetsgruppen består idag av sju medarbetare som arbetar med bl.a. samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, artskydd, Natura 2000 prövning, tillsyn av vindkraft och täkter, biotopskydd, lednings- och bearbetningskoncessioner samt infrastruktur. För de flesta arbetsområdena är ansvaret delat mellan flera medarbetare i gruppen.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html. 

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär huvudsakligen att du handlägger ärenden om t.ex. prospektering, elnät eller infrastruktur. I handläggningen gör du bedömningar och avvägningar mellan bl.a. samhällsnytta och naturmiljöpåverkan. Arbetet utförs huvudsakligen vid skrivbordet, men fältbesök förekommer.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Anmälan om 12:6 samråd angående ledningsdragningar eller prospektering
- Ansökan om artskyddsdispens
- Ansökan om Natura 2000 tillstånd
- Granskning av väg- och järnvägsplaner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har relevant högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning
- Har god förmåga att kommunicera i tal och skrift
- Har erfarenhet av prövning eller tillsyn enligt miljöbalken
- Har förmåga att bedöma naturmiljöpåverkan från olika typer av verksamheter
- Har god kunskap om miljölagstiftning
- Har B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av myndighetsutövning kopplat till miljölagstiftningen.

För att trivas i rollen behöver du på ett självständigt och strukturerat sätt arbeta med att bereda dina ärenden. Arbetet förutsätter ett gott omdöme och att du kan ha en helhetssyn på de frågor du jobbar med utifrån situationens egenskaper och aktuell lagstiftning. Vi stöttar och hjälper varandra mycket inom arbetsgruppen, så en god samarbetsförmåga är viktigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.Som anställd på Länsstyrelsen Västerbotten får du ha en bisyssla. Din bisyssla får dock inte riskera att skada förtroendet för dig som medarbetare eller myndighetens anseende. Du kan inte ha en bisyssla som gör att du har svårt att koncentrera dig på ditt arbete hos oss.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss på HR (010-225 42 93) så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Lämna inte in en digital ansökan.Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024