Miljöhandläggare förorenade områden

Miljöhandläggare förorenade områden

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Miljöskyddsenhetens övergripande uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning och arbete med förorenade områden.

Vi deltar också i arbetet med att pröva överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken, bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt vägleder länets kommuner i miljöskyddsfrågor. Enheten består av en chef och tolv medarbetare. Enheten tillhör Miljöavdelningen, som utöver miljöskydd bland annat arbetar med miljöövervakning, klimat- och energifrågor, vattenförvaltning.

Arbetsuppgifter
Till miljöskyddsenheten söker vi nu en miljöhandläggare för arbete med förorenade områden. Arbetet handlar om att bedriva tillsyn över förorenade områden eller att på andra sätt se till att länets förorenade områden undersöks och saneras. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. granskning av inkomna rapporter, utredningar, riskbedömningar och åtgärdsförslag och att ha kontakt med verksamhetsutövare. Andra arbetsuppgifter är granskning av statusrapporter samt att svara på internremisser och nationella rapporteringar till bl.a. Naturvårdsverket. I arbetet ingår också tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet är självständigt, men bedrivs i en mindre grupp i nära samarbete med kollegor. Dina tidigare erfarenheter och kompetens kan komma att påverka vilken inriktning du kommer att ha i dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig med:

- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God kunskap om svensk miljölagstiftning
- Har B-körkort
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- God datorvana, bland annat att arbeta i Officepaketet

Det är meriterande med erfarenhet av:

- Myndighetsutövning och tillsyn av förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken
- Arbete med tillsynsvägledning
- Exploatering av förorenade områden och kopplingen till plan- och bygglagen
- Erfarenhet av miljötillsyn
- Erfarenhet av att arbeta med utrednings- och åtgärdsfrågor kopplat till förorenade områden och efterbehandling
- Kunskap och erfarenhet av arbete med miljögifter

Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper. Du är:

- drivande, öppen och kommunikativ
- bra på att samarbeta och förvalta goda relationer
- systematisk, strukturerad, analytisk
- självgående och har förmåga att arbeta med processer och uppgifter parallellt

Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat med startdatum 2024-02-01 eller enligt överenskommelse till och med 2025-03-01.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Jörgen Johansson som nås via växeltelefon 010-223 44 06.

Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S, växel 010-223 40 00) och Albert Bekassy (ST, Växel / ST Direkt: 0771–555 444).

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 31 december 2023. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024