Miljöhandläggare fysisk planering

Miljöhandläggare fysisk planering

Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning
Länsstyrelsens miljöavdelning arbetar för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationers möjligheter till en god livsmiljö, folkhälsa och välfärd genom att genomföra riksdagens och regeringens politik. Verksamheten omfattar många olika områden som innefattar både strategiska frågor och handläggning, vilket kräver både bred kompetens och djup sakkunskap. Avdelningen består av ca 100 medarbetare fördelade på sex enheter. 

Enheten för miljöanalys arbetar med sektorsövergripande miljöfrågor och är en kunskapsbank om miljötillståndet i länet. Vi ansvarar bland annat för samordning av vattenförvaltning, miljöövervakning, EU-projekt som Life IP Rich Waters och hälsoskydd. Vi arbetar också i stor utsträckning som ärendestöd åt andra enheter på Länsstyrelsen i exempelvis plan-, miljöskydds- och vattenverksamhetsärenden.

Arbetsuppgifter
Som miljöhandläggare för miljö- och planärenden på enheten för miljöanalys kommer du att ansvara för att stötta handläggning av detaljplaner, översiktsplaner och infrastrukturärenden, främst med avseende på akvatiska underlag, vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer för vatten. Du kommer att delta i olika former av samråd med kommuner och andra intressenter.

Kvalifikationer
Du ska ha

• naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen på högskolenivå inom området biologi/kemi med inriktning mot vattenområdet
• erfarenhet av myndighetsarbete och ärendehantering på länsstyrelse
• kunskaper om Plan- och bygglagen och Miljöbalken
• kunskaper om dagvatten
• kunskaper om Miljökvalitetsnormer för vatten och dess rättstillämpning
• grundläggande kunskaper i Geografiska Informationssystem (GIS)
• god administrativ kompetens
• god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt både på svenska och engelska
• körkort (B)

Du ska vara

• lyhörd och målmedveten
• prestigelös och trivas med att arbeta i nära samverkan med andra
• bra på att hantera och ta till dig stora mängder information och data
• strukturerad och pedagogisk
• resultatinriktad och van att driva frågor självständigt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning
Anställningsform: visstidsanställning, dock längst tom 2021-12-31
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.

Ansökningsförfarande
Diarienummer: 112-24323-2021
Sista ansökningsdag: 2021-05-05

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan!

Om Länsstyrelsen

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Elin Gradeén, ST
08-7854495
Curt-Åke Karlson, SACO
08-7854019
Birgitta Brehmer, Enhetschef
08-7855017
Therese Jernberg, Huvudregistrator
08-785 41 67
Åke Lente, ST
08-785 44 50
Susanne  Mellberg, SACO
08-785 44 37
Lisa Lundeberg,
08-452 33 67
Åsa Ryding, Avdelningschef
070-920 65 94
Susanna Grege, SACO
010-223 13 36

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen i Stockholm
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 april 2021
  • Ansök senast: 5 maj 2021

Besöksadress

Box 22067
None

Postadress

Hantverkargatan 29
Stockholm, 11221

Liknande jobb


11 juni 2021