Miljöhandläggare med inriktning hydrogeologi och akvatisk biologi, visstid

Miljöhandläggare med inriktning hydrogeologi och akvatisk biologi, visstid

Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning
Länsstyrelsens miljöavdelning arbetar för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationers möjligheter till en god livsmiljö, folkhälsa och välfärd genom att genomföra riksdagens och regeringens politik. Verksamheten omfattar många olika områden som innefattar både strategiska frågor och handläggning, vilket kräver både bred kompetens och djup sakkunskap. Avdelningen består av ca 100 medarbetare fördelade på sex enheter. 

Enheten för miljöanalys arbetar med sektorsövergripande miljöfrågor och är en kunskapsbank om miljötillståndet i länet. Vi ansvarar bland annat för samordning av vattenförvaltning, miljöövervakning, EU-projekt som Life IP Rich Waters och hälsoskydd. Vi arbetar också i stor utsträckning som ärendestöd åt andra enheter på Länsstyrelsen i exempelvis plan-, miljöskydds- och vattenverksamhetsärenden.

Arbetsuppgifter
Enheten behöver nu förstärkas med en handläggare med hydrogeologisk och biologisk kompetens som ska dela sitt arbete mellan två områden. Den ena delen handlar mycket om grundvattenpåverkande miljögifter och den andra delen om förebyggande arbete mot invasiva akvatiska arter.

Den första delen kräver att man kan hantera stora datamängder i Excel och att man kan arbeta självständigt i fält. Exempel på arbetsuppgifter; planering och förberedelser för provinsamling av vatten i fält, provtagning i grundvattenrör med pump och i kallvattenkällor, kontakt med personer på kommuner och internt på Länsstyrelsen för att samla och sammanställa data som möjliggör provtagning, rapportera in data till nationell datavärd.

Den andra delen ska förstärka avdelningens arbete mot främmande arter och ta hand om de delar som berör akvatiska miljöer. Länsstyrelsen har i detta arbete flera roller. Vi ska arbete med samordning, rapportering och informationsinsatser mot såväl kommuner, allmänhet och andra myndigheter men även direkt med tillsyn och utrotningsåtgärder.

Kvalifikationer
Du ska ha

• naturvetenskaplig akademisk examen på högskolenivå inom relevanta områden såsom geologi, hydrologi och biologi
• B-körkort
• erfarenhet av hantering av stora mängder data
• basala kunskaper i Geografiska Informationssystem (GIS) eller motsvarande för tolkning av digitala kartor och flygbilder
• god administrativ kompetens
• goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
• erfarenhet av arbete med minst ett av nedanstående arbetsområden

• miljöövervakning
• miljögifter
• fältarbete
• miljötillsynDet är mer meriterande ju flera av ovannämnda arbetsområden du har erfarenhet av.

Du ska vara

• lyhörd och målmedveten
• prestigelös och trivas med att arbeta i nära samverkan med andra
• bra på att hantera och ta till dig stora mängder information och data
• strukturerad och pedagogisk
• resultatinriktad och van att driva frågor självständigt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning
Anställningsform: visstidsanställning, dock längst tom 2022-12-31
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.

Ansökningsförfarande
Diarienummer: 112-24320-2021
Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan!

Om Länsstyrelsen

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Elin Gradeén, ST
08-7854495
Curt-Åke Karlson, SACO
08-7854019
Birgitta Brehmer, Enhetschef
08-7855017
Therese Jernberg, Huvudregistrator
08-785 41 67
Åke Lente, ST
08-785 44 50
Susanne  Mellberg, SACO
08-785 44 37
Lisa Lundeberg,
08-452 33 67
Åsa Ryding, Avdelningschef
070-920 65 94
Susanna Grege, SACO
010-223 13 36

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen i Stockholm
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 april 2021
  • Ansök senast: 16 maj 2021

Besöksadress

Box 22067
None

Postadress

Hantverkargatan 29
Stockholm, 11221

Liknande jobb


11 juni 2021