Miljöhandläggare med inriktning vattenverksamheter

Miljöhandläggare med inriktning vattenverksamheter

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.

Inom en 20 års period ska alla verksamheter kopplade till den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP) samt övriga prioriterade vattenanläggningar prövas så att de erhålla moderna miljövillkor. Arbetet kommer att ske utifrån en nationell tidsplan och avrinningsområdesvis. Arbetet inom detta område kommer utgå från ett NAP-kansli som består av flera olika sakområden inom Länsstyrelsen.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer huvudsakligen att arbeta med tillsyn inom miljöbalkens områden och då primärt 11 kapitlet vattenverksamheter med fokus på prövning av vattenkraft och dammar. Du kommer att delta i samråd/ samverkansprocesser och på sikt kan det även bli aktuellt att vara delaktig i prövningsprocesserna för dessa verksamheter. Arbetet är varierande och du kommer att ingå i en mindre grupp, NAP-kansliet. Det finns viss möjlighet att inom gruppen fördela arbetsuppgifter efter dina erfarenheter och kompetenser.

Arbetet innebär många kontakter med allmänheten, verksamhetsutövare, andra myndigheter samt media. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla samarbetsformer både internt och med andra länsstyrelser och myndigheter. Arbetet är omväxlande, tvärsektoriellt och mycket utåtriktat, vilket förutsätter en smidighet i kontakter med omgivningen kombinerat med integritet i myndighetsutövningen.

Tjänstens huvudsakliga uppgifter är:
• Delta i samverkansprocesser inom NAP.
• Tillsyn av verksamheter som inte omfattas av NAP.
• Genomföra samråd inför tillståndsprövningar och representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolen.
• Handlägga ärenden inför domstolsprövning.
• Uppföljning och kontroll att lämnade tillstånd och villkor följs.
• Tillsyn i fält.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis natur- eller miljövetare, miljöjurist, civilingenjör, hydrolog, geovetare eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, främst inom området vattenverksamhet. B-körkort erfordras för denna tjänst. Vi förutsätter att du har god datorvana och vana av digitala verktyg.

Det är meriterande med bred erfarenhet av olika typer av vattenverksamhet, yrkeserfarenhet från sakområdet och/eller erfarenhet från offentlig verksamhet där du har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Meriterande är också erfarenhet av samråd, miljöprövning och miljötillsyn vid Länsstyrelse och särskilt om du har det kopplat till vattenkraft. Kunskaper inom miljörätt är också meriterande.

Arbetet ställer krav på en förmåga att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning. Vårt arbete handlar mycket om kontakter med omvärlden och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer.

Vi kan erbjuda:
• En bra arbetsmiljö
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Friskvård
• Rökfri arbetstid

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via Offentliga Jobb.

Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning för denna anställning.

ÖVRIGT
Du kan komma att ingå i Länsstyrelsens krigs- och krisledningsorganisation.

Tjänsten är säkerhetsklassad och vi genomför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kontaktpersoner på detta företaget

Henrik Frindberg
035-132000
Mauritz Sandholm
035-13 20 00
Anna-Lena Olsson
035-13 20 00
Ulla Linder
035-13 20 00
Kristina Patriksson
035-13 20 00
Helena Strömdahl
035-13 20 00
Tf. Miljövårdsdirektör Mauritz Sandholm
010 - 224 30 00
Miljöhandläggare Annie Jakobsson
010 - 224 30 00
Personalutvecklare Magnus Ericson
010 - 224 30 00
Miljöhandläggare Joel Herzwall
010 - 224 30 00

Sammanfattning

Besöksadress

30186 Halmstad
None

Postadress

Slottsgatan 2
Halmstad, 30186

Liknande jobb


11 juni 2021

10 juni 2021

Miljöledare

Miljöledare

4 juni 2021