Miljöhandläggare med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Inom miljöavdelningen ingår sakområdena miljöskydd, miljöprövning, vatten och naturvård. Här finns både myndighetsuppgifter och strategiskt utvecklingsarbete, spännande arbetsuppgifter för dig som vill påverka vår miljö. Enheten för förorenade områden och avfallstransporter arbetar i huvudsak med efterbehandlingsfrågor genom tillsyn och statliga bidrag samt med tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter.

Länsstyrelsen förstärker nu sin grupp som arbetar med tillsyn av gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT-tillsyn) och söker därför en kvalificerad miljöhandläggare till enheten för förorenade områden och avfallstransporter på miljöavdelningen. Enheten har personal på så väl vårt kontor i Malmö som på vårt kontor i Kristianstad och din arbetsplats blir enligt överenskommelse antingen i Malmö eller i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare, med tillträde snarast enligt överenskommelse. Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning. En viss beredskap att arbeta utanför ordinarie kontorstider, så som på kvällar och helger, ingår i anställningen.

Vi har spännande och utmanande uppgifter och det är kul att gå till jobbet, Det känns viktigt och man ser resultat av det vi gör och En av fördelarna är variationen mellan arbete i fält och inne på kontoret, är några exempel på vad medarbetare i gruppen säger om sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.


ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare arbetar du i huvudsak med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter inom Region Syd. I regionen ingår Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Arbetet kan därför innebär vissa resor inom regionen även om merparten av arbetet sker inom Skåne län.

Du ingår i den tillsynsgrupp som arbetar med GRÖT-tillsyn och ansvarar självständigt för handläggning av ärenden. Den operativa tillsynen är mycket omväxlande och består både av handläggningsarbete inne på kontoret och kontroller och inspektioner tillsammans med kollegor ute på fältet. Du kommer att befinna dig i vitt skilda miljöer och möta människor med olika yrken och bakgrunder. Exempelvis kommer du att utföra tillsyn vid avfallsproducerande företag, avfallsanläggningar, göra kontroller av fordon och containers i hamnar och kombiterminaler samt på vägar, Öresundsbron och bangårdar.

Gränsöverskridande illegala avfallstransporter är ett gemensamt miljöproblem för EU:s medlemsländer. Ett nära samarbete med andra myndigheter så som Tullverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Naturvårdsverket och landets kommuner är därför mycket viktigt. Tillsynsarbetet sker också i samverkan med landets fyra andra länsstyrelser som fått uppdraget att bedriva denna tillsyn inom sina respektive regioner. Tillsammans med dina kollegor ingår du i en regional samverkansgrupp om gränsöverskridande avfallstransporter. Vi deltar också i en strategisk nationell grupp inom samma arbetsområde.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån kompetens inom ditt sakområde.


KVALIFIKATIONER
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Du har relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning.
Erfarenhet av arbete med att bedriva tillsyn och fatta beslut enligt miljöbalken är meriterande. Särskilt meriterande är det om denna erfarenhet är från tillsyn av miljöfarlig verksamhet, gärna inom avfallsområdet.

Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt kunna tala och läsa engelska. Även andra språkkunskaper är meriterande.

B-körkort är ett krav.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål i en grupp där de gemensamma riktlinjerna och principerna för arbetet diskuteras och beslutas. Vidare kommer du att knyta kontakter med kommuner, myndigheter och företag samt möta mycket människor med olika bakgrunder. Det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra. Du har även lätt för att dela med dig av dina kunskaper. Som person är du struk¬turerad och flexibel. Du kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov.


ÖVRIGT
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sammanfattning

Liknande jobb


5 maj 2021

Miljöhandläggare inom prövning

Miljöhandläggare inom prövning

5 maj 2021

Miljöhandläggare/miljöingenjörer

Miljöhandläggare/miljöingenjörer

5 maj 2021