Miljöhandläggare tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet, lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter där verksamheten tillåter att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Miljöenheten hanterar frågor inom en stor del av miljöbalkens område för en hållbar utveckling. Vi bedriver tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Många av miljöfrågorna finns inom expansiva näringar som bland annat täkter, trävaruindustri, gruvor och vindkraft. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö.

Vi söker nu en handläggare till gruppen som arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Arbetet kommer både innebära handläggning av tillståndsärenden i miljöprövningsdelegationen och att företräda myndigheten i mark- och miljödomstolen.
Arbetsuppgifterna innebär att hålla i och genomföra samrådsprocessen enligt 6 kap. inför att ansökan om miljöfarlig verksamhet lämnas in. Därtill ansvarar du för beredning av tillståndsärenden gällande exempelvis täktverksamhet, vindkraft och avfallsanläggningar enligt 9 kap. miljöbalken i miljöprövningsdelegationen.
Länsstyrelsen i Västerbotten har för närvarande många pågående prövningsärenden i domstol, med både nyetablering av gruvor och utredningar av stora industrietableringar som klassas som tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. De branscher som även kan bli aktuella att hantera är avloppsreningsverk, trävaruindustri, infrastruktur och fiskodlingar.
Arbetet innefattar många kontaktytor med enskilda, företag, kommuner och andra myndigheter. Utformningen av din tjänst kommer till viss del att påverkas av din kompetens och erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
• Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och goda kunskaper om miljölagstiftningens tillämpning för miljöfarliga verksamheter.
• Du bör ha erfarenhet av att arbeta med prövning och/eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom privat eller offentlig sektor eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Du ska vara resultatinriktad, ha god analytisk förmåga och vara bra på att arbeta självständigt och samtidigt ha god samarbetsförmåga.
• Du ska också ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift, då externa kontakter och att skriva beslut är en viktig del av arbetet.

Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort krävs, då fältbesök ingår i tjänsten.

Provanställning kan komma att tillämpas.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Magnus Langendoen
010-225 43 88
Verksamhetsledare Karin Söderström
010-225 44 02
Lars Björkelid SACO, Hanna Sundén ST
010-225 40 00
Enhetschef Magnus Langendoen
010-225 43 88
Miljöskyddshandläggare Johanna Melin
010-225 43 92
Verksamhetsledare Joacim Jacobsson
010-225 43 82

Sammanfattning

Besöksadress

90186 UMEÅ
None

Postadress

None
UMEÅ, 90186

Liknande jobb


Miljökonsult samhällsbyggnad

3 december 2021

1 december 2021

Energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivare

1 december 2021

Handläggare

Handläggare

30 november 2021