Miljöingenjör

Arbetsbeskrivning

Göteborg Energi är en av de mest spännande arbetsplatserna för framtiden. Med vår vision om det långsiktigt hållbara göteborgssamhället formar el, fjärrvärme- och naturgasnäten en viktig del av infrastrukturen. En av framtidens produkter är Energitjänster som hjälper våra kunder att använda rätt energi i rätt mängd vid rätt tillfälle - till nytta för både miljön och ekonomin. Vi har nyligen invigt Rya kraftvärmeverk och en av världens största uppgraderingsanläggningar för biogas. Göteborg Energi är ett av Sveriges mest miljöengagerade företag. Företaget satsar ambitiöst på förnyelsebar energi med fokus på biogas och vindkraft. Anläggning är[en enhet som bistår med konsultationer och utför uppdrag inom bl a miljöområdet. Vi arbetar konsultativt i[huvudsak för affärsområdena Service och Energi men också uppdragsorienterat mot resten av koncernen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bl a att: * Föra dialog och[ha kontakter med tillstånds- och miljömyndigheter i miljöfrågor som rör den dagliga verksamheten på befintliga produktionsanläggningar och vid övertagande av anläggningar. * Ansvara för att erforderliga tillstånd finns eller tas fram vid behov på grund av förändrad miljölagstiftning eller andra händelser. * Följa upp drift och underhåll med avseende på tillstånd och direktiv i miljölagstiftning etc. * Bistå med kunskap och rådgivning så att de olika verksamheterna följer aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet. * Svara för att årliga miljörapporter samt uppföljning av koldioxidutsläpp tas fram. * Kunna arbeta i olika roller såsom miljösamordnare, miljöledare, miljörevisor etc. inom ramen för Göteborg Energi AB: s miljöledningssystem ISO 14001. * Erfarenhetsutbyte i branchforum. * Informera om produktionsanläggningarnas verksamhet både internt och externt med avseende på miljöfrågor. * Ansvara för kvaliten i det egna arbetet. * Delta i utredningar och projekt. * I samverkan med miljöcontrollern eller på uppdrag från övriga koncernen verka företagsövergripande inom miljöområdet. Du har följande kvalifikationer: * Miljövetenskaplig högskoleutbildning, 160 poäng, eller likvärdig utbildning, kompletterad med miljöjuridik samt relevant erfarenhet från miljöområdet. * Körkort för bil Som person är du analytisk. Du[är[initiativrik och har god förmåga att uttala dig i tal och skrift. Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Tjänsten är ett vikariat t o m 2009-08-31.

Kontaktpersoner på detta företaget

Hans O Andersson, tf avdelningschef
031-62 63 04
Martin Sandin, avdelningschef
031-62 81 87
SACO Maria Andersson Iseppi, ordförande
031-626408
Vision Mona-Lisa Rhodin, ordförande
031-626999
Ingela Norén Olsson, enhetschef
031-626237, 0707-626237
Kenneth Nyberg, enhetschef
031-626176, 0722-095033
Bjarne Nordahl, enhetschef
031-626290, 0707-626290
Anders Bengtsson, enhetschef
031626558, 0761062664
Catharina Löfgren, enhetschef
031-626252
Ann-Marie Lindell, avdelningschef
031-62 64 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborg Energi
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 13 november 2008
  • Ansök senast: 28 november 2008

Besöksadress

Box 53
None

Postadress

Box 53
Göteborg, 40120

Liknande jobb


Senior Environmental Engineer

Senior Environmental Engineer

3 december 2021

Projektledare Wargön Innovation

Projektledare Wargön Innovation

3 december 2021