Miljöjurist

Miljöjurist

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss
Miljöförvaltningen är en myndighet och består av ca 30 medarbetare med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Förvaltningen arbetar under miljönämnden med tillsyn bland annat inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelshantering. Miljöförvaltningen lägger avgörande vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och sätter stort värde i att erbjuda medarbetarna möjligheter till individuell utveckling i yrkesrollen. Vår omtyckta miljöjurist har bestämt sig för nya utmaningar och vi söker nu en jurist med specialområde inom miljörätten.Arbetsuppgifter
I nära samverkan med den till miljöförvaltningen knutna kommunjuristen ansvarar du bland annat för juridisk rådgivning till dina kollegor. Din medverkan i förvaltningens kvalitetssäkring är av stor betydelse, du är bekväm med att upprätta rättsutredningar, utforma mallar och granska beslutsförslag. Tjänsten innefattar strategiskt och praktiskt utvecklingsarbete samt möjligheten att arrangera utbildning inom verksamhetsområdet för medarbetarna på förvaltningen. I kontakt med andra förvaltningar, allmänheten och i rättsliga processer företräder du tillsynsmyndigheten. Det förutsätts att du känner dig trygg i din yrkesroll med en förmåga att själv identifiera nödvändiga frågor som behöver din delaktighet. Vi räknar med att du har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter med fokus på helheten. Du uppskattar att på ett klarspråksinriktat sätt förmedla praktiska lösningar, utan att göra avkall på god rättssäkerhet.

Vi söker dig som
Miljöförvaltningen söker en miljöjurist med juristexamen motsvarande 270 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. Utöver inriktning på miljörätten är arbetet mångsidigt, kunnande inom bland annat offentlighets- och sekretesslagstiftning, kommunalrätt och förvaltningsrätt aktualiseras dagligen. Därför ser vi att du har flerårig erfarenhet från tidigare kvalificerat arbete med miljörättsliga frågor, gärna i ett offentligrättsligt sammanhang. Fördjupad erfarenhet av andra rättsområden såsom plan- och bygglagstiftningen är meriterande eftersom miljöförvaltningen ansvarar för att bevaka att miljöbalkens intressen tas tillvara i ärenden som faller inom andra förvaltningars uppdrag. Inom ramen för tjänsten kommer du i daglig kontakt med såväl medarbetare i kommunen, näringslivet som allmänheten. Det är därför en självklarhet för dig att i varierande sammanhang kommunicera såväl muntligt som skriftligt och du värdesätter en jämlik dialog med kollegor.

Miljöförvaltningen har en kommunjurist med inriktning på miljörätt knuten till sig på 50 %. I din egenskap av miljöjurist har du också möjlighet till nära kontakt och samarbete med övriga jurister i kommunen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Miljöförvaltningen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 december 2020
  • Ansök senast: 3 januari 2021

Liknande jobb


Länsjurist

11 maj 2021

Miljörättsjurist till vår redaktion

Miljörättsjurist till vår redaktion

6 maj 2021

Miljörättsjurist till vår redaktion

Miljörättsjurist till vår redaktion

6 maj 2021

Jurist med miljörättslig inriktning

Jurist med miljörättslig inriktning

24 april 2021