Miljösamordnare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljösamordnare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Vi ersätter vår tidigare miljösamordnare samtidigt som vi utökar. Vi söker nu två miljösamordnare som ska utveckla vårt miljöarbete tillsammans med förvaltningen och övriga kommunen. Är det dig vi letar efter? Vi ser att behoven är stora och ambitionerna höga att arbeta med både strategiska miljöfrågor men ser även behov av att växla upp vårt miljöarbete kopplat till de uppdrag som utförs i enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Att vi nu blir två miljösamordnare gör att det skapas möjligheter till samarbete och utbyte och vi tror att vi kommer att få en större genomslagskraft att driva frågorna genom detta. Vi ser att de två miljösamordnarna kommer att jobba självständigt men ändå med mycket samarbete och stort utbyte av varandra. Båda tjänsterna kommer att befinna sig på såväl strategisk som operativ nivå.
Organisatoriskt tillhör du förvaltningsledningen och ingår i ledningsstödet. Din närmaste chef är förvaltningschefen, det dagliga arbetet leds av teamledare inom ledningsstödet. Inom ledningsstödet är vi nära både ledning, förtroendevalda och hela förvaltningen. Vi är ett härligt gäng med olika kompetensområden!
I rollen som miljösamordnare är du verkligen med och driver och utvecklar hela kommunens miljöarbete. Du får möjlighet att sätta din prägel och driva frågor på egen hand med högt förtroende. Du arbetar nära samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och våra chefer för att driva arbetet framåt.
Miljöprogrammet ligger som en del av kommunens övergripande styrmodell. Du kommer att jobba strategiskt med genomförandet miljöprogrammet och övriga styrdokument inom området och därigenom hjälpa våra förtroendevalda att fatta beslut som stödjer en hållbar utveckling. Du är bollplank i miljöfrågor för olika ledningsgrupper inom kommunen för att motivera och inspirera.


ARBETSUPPGIFTER
Du leder en miljömålsgrupp som träffas några gånger per år med representanter från övriga förvaltningar inom kommunen. Syftet med gruppen är att sprida och bidra till att miljöfrågorna når ända ut i våra verksamheter. Du kommer att få uppdraget att utveckla arbetet i miljömålgruppen för att få en större kraft i hela den kommunala organisationen.
Du kommer att arbeta med miljöfrågor på olika nivåer och med olika inriktning inom Kumla kommun. Vi tycker att det är viktigt att det finns en tydlig röd tråd från övergripande miljömål till den verksamhet vi utför varje dag. Därför behövs länken mellan den strategiska dimensionen och de praktiska utförarfrågorna. I dessa frågor kommer du att arbeta mot hela samhällsbyggnadsförvaltningen och dess enheter. Genom ett tätt samarbete med chefer och ledningsgrupper kommer du bidra till att öka förståelsen i för miljömålen och engagemanget i hela kedjan från medarbetares vardag till de lokala och globala målen!

I uppdraget att stötta i de rent operativa/dagliga miljöfrågorna kommer du bland annat jobba med våra enheter inom förvaltningen och vara sakkunnig i att utarbeta rutiner kopplade till ansvaret som verksamhetsutövare. Frågorna rör exempelvis hantering av kemikalier, avfall, förorenad mark, energifrågor och transporter kopplat till våra enheter som arbetar med våra fastigheter, renhållning, vatten och avlopp, gator och vägar samt kommunens måltidsfrågor. Att driva en aktiv omvärldsbevakning och sprida goda idéer för att utveckla vår organisation samt bevaka möjligheter att söka statlig medfinansiering för hållbarhetssatsningar är viktiga delar som ingår i uppdraget att förverkliga våra miljömål.
Miljösamordnaren är även kontaktperson det i länsgemensamma arbetet med energi och klimatrådgivaren och representerar Kumla kommun i olika projekt och nätverk som leds av regionen och länsstyrelsen.
Du har en bredd i dina arbetsuppgifter, från stora uppdrag till att arrangera mindre kampanjer och utställningar, besöka återvinningscentralen för att stötta i utvecklingen av miljöarbetet, delta i diskussioner i kommunens centrala ledningsgrupp, skissa på lokala projekt i samverkan med regionen samt praktiskt stötta enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka kompetensen inom miljöområdet. Du har stora möjligheter att vara kreativ och påverka inriktningen själv med utgångspunkten i lokala, nationella och globala miljömål.
Innehållet i tjänsten kan anpassas utifrån sökandens tidigare erfarenheter.

KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen: Du har ett genuint intresse för miljöfrågor och brinner för att bidra till ett mer hållbart Kumla. Du är en självgående och strukturerad och som person trygg i dig själv och tycker om att möta olika människor. Du är van och motiveras av att prata inför grupper, du är kreativ och drivande och kan entusiasmera och får med dig personer att arbeta mot uppsatta mål. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tror att du tidigare jobbat som konsult, miljöinspektör eller miljöstrateg/samordnare.
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning inom miljö, hållbarhet såsom miljövetare, miljö och hälsoskyddsinspektör, naturvetare eller motsvarande alternativ annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en relevant yrkeserfarenhet som gör att du känner dig trygg i att driva på frågor och personer i din omgivning, förmåga att ta till dig ny information och sammanställa uppgifter på en rätt nivå. Du är van att leda projekt, göra utredningar och jobba med verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av att driva systematiskt miljöarbete.


ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Vi känner oss stolta över vårat Kumla! För att se lite av det som hände under 2019 klicka här:
https://youtu.be/Ni1A9wtfnq0

Kontaktpersoner på detta företaget

Byggnadsinspektör/Bygglovschef Åsa Gunnarsson
019-588000
Fackliga företrädare nås via kommunens servicece
019- 58 80 00
Planchef Johannes Ludvigsson
019-580000
Planchef Alexander Dufva
019 58 80 00
Facklig företrädare nås via kommunens servicecen
019 58 80 00
Förvaltningschef Christina Gustavsson
019-58 82 51
Tf geodatachef Johannes Ludvigsson
019-580000

Sammanfattning

Besöksadress

Stadshuset, Torget 69280 Kumla
None

Postadress

Torget 1
Kumla, 69280

Liknande jobb


11 juni 2021