Miljöskyddshandläggare

Miljöskyddshandläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Länsstyrelsen i Södermanlands län söker en Miljöskyddshandläggare till miljöavdelningen på enheten för miljöskydd.

Enhetens övergripande uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom yttranden i prövning, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning och arbete med förorenade områden. Enheten för miljöskydd deltar också i arbetet med att pröva överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken, bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i planärenden samt vägleda länets kommuner i miljöskyddsfrågor. Enheten består av en chef och tolv medarbetare och det finns två arbetsgrupper; en inriktad på förorenade områden och en i huvudsak på tillsyn och prövning av tillståndpliktiga verksamheter enligt miljöbalken (varav denna tjänst är placerad i den senare).

Arbetsuppgifter
Som miljöskyddshandläggare arbetar du huvudsakligen med att delta i tillståndsprocesser samt med tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och annan relevant speciallagstiftning.  Du kommer att:

- ha ett tillsynsansvar för flera tillsynsobjekt. Ditt intresse och tidigare erfarenheter kan komma att påverka vilka branscher du ansvarar för.
- delta i tillståndsprocesser, både vid samråd och genom yttranden till beslutande myndighet. Du kan även komma att representera Länsstyrelsen i mark- och miljödomstolsförhandlingar.
- ge tillsynsvägledning gentemot länets kommuner och arbete i olika tvärsektoriella grupper på Länsstyrelsen är andra delar av ditt arbete.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:

- Naturvetenskaplig eller teknisk examen på högskolenivå med inriktning mot miljö, kemi, geologi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God kunskap om miljölagstiftningen
- B-körkort

Meriterande är:

- Erfarenhet av miljöarbete på myndighet, inom industrin eller som konsult
- Arbete med miljöfrågor kopplat till A och B anläggningar
- Myndighetsutövning enligt miljöbalken och annan relevant lagstiftning

 Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du:

- har en god samarbetsförmåga och hög integritet.
- har en god administrativ förmåga.
- har en vana att driva frågor självständigt.
- uttrycker dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.. Eftersom du
kommer att ha mycket kontakt med både verksamhetsutövare, allmänhet och andra myndigheter.

Vi vill att du i din ansökan tydligt anger om och hur du uppfyller kvalifikationerna.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare eller tidsbegräsnad i omfattning 100%. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tillträde sker efter överenskommelse.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för krigsplacering beroende på uppdragets utformning. 

Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef  Jörgen Johansson. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Anna Forsberg (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel). 

Ansökan
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 23 juni 2024. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. 

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför  om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av
innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR
-enheten för att få hjälp med din ansökan.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

 

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024