Miljöutredare natur och biologisk mångfald

Miljöutredare natur och biologisk mångfald

Arbetsbeskrivning

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar för bland annat Göteborgs Stads miljöövervakning och bidrar i stadsutvecklingsprocessen. Avdelningen driver stadens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom ram för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Målet är att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt.

Vi söker en medarbetare för strategiskt arbete med frågor som rör natur och biologisk mångfald med inriktning terrester naturmiljö. Du kommer att ingå i olika arbetsgrupper och nätverk som driver stadens gröna frågor samt själv arbeta med utrednings- och utvecklingsarbete utifrån förvaltningens politiska uppdrag. Du kommer att ansvara för och medverka i planering, upphandling och analysering av den ekologiska miljöövervakning som sker på förvaltningen. Du kommer att arbeta med remisser och miljöprövningar inom naturvård. Du kommer även att arbeta med uppföljning och utveckling av de miljömål som rör naturmiljön.

Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför staden. Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi arbetar digitalt i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskole- eller universitetsexamen inom biologi och naturvård. Du har goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom strategiskt arbete med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturvårdsplanering med inriktning terrester naturmiljö. Du har goda kunskaper om miljölagstiftningen. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att analysera och visualisera i GIS. Du är erfaren inom ledning av projekt och uppdrag. Vi ser gärna att du har arbetat i en offentlig verksamhet och har förståelse för den politiska struktur som förvaltningen verkar i.

Uppdraget kräver att du är analytisk och att du har en kommunikativ förmåga. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du är en van projektledare med förmåga att skapa delaktighet och samordna kollegor för att nå gemensamma mål. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt, och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024