Miljöutredare/konsult till Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund

Miljöutredare/konsult till Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund

Arbetsbeskrivning

Vattenvårdsförbundet är en medlemsorganisation i Ljusnans avrinningsområde med tillhörande kustområde där medlemmarna är kommuner, industrier och övriga verksamhetsutövare som på olika sätt nyttjar vattnet för sin verksamhet. Vi bidrar främst med vår kompetens för våra medlemmar och miljön i avrinningsområdet men vi kan även arbeta externt med olika typ av insatser kopplat till vatten.

Gå gärna in på vår hemsida www.lvvf.se för att läsa mer oss och vad vi gör.

De senaste åren har vattenmiljöarbetet blivit allt mera omfattande och vårt Vattenvårdsförbund har kunnat hjälpa till i allt större omfattning till den utvecklingen. Vi ser att det framåt finns stora förutsättningar att fortsatt utveckla den miljönyttiga verksamheten och därför söker vi nu dig som vill vara med och forma denna utveckling.

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund söker miljöutredare/konsult vatten

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta brett och varierat med vattenvårdsrelaterade frågor. Stor del av verksamheten har de senaste åren har bestått av bidragsfinansierade projekt där vi arbetat fram åtgärdsförslag för olika miljöförbättrande åtgärder i sjöar och vattendrag. Din roll kommer vara alltifrån att skapa idéer till nya projekt, hitta finansierings för dessa men också vara den som både driver och till stor del utför de faktiska insatserna i projekten även om vi ibland även samarbetar med extern kompetens. Det kommer innebära att du gör allt från inventeringar till analyser/beräkningar till sammanställningar och slutrapporter. Du kommer också ansvara för att tid- och budget plan hålls inom ramarna för projekten.

Utöver längre åtgärdsrelaterade projekt kommer du också bidra med din kompetens för kunna ta dig an kortare uppdrag som vanligtvis består att utreda de miljömässiga förutsättningarna i recipienten genom upplägg av kontrollerande undersökningar. Detta är en kompetens som också kommer kunna bidra till att vidareutveckla nyttan med de omfattande recipientkontrollprogrammen som vi ansvarar för.

Kvalifikationer

Du har flera års erfarenhet från tidigare konsult/projektarbeten med inriktning på ett eller flera av följande områden:

* Vattenanknutet åtgärdsarbete.
* Vattensamverkan, exempelvis från vattenvårdsförbund eller liknande.
* Miljöövervakning.
* Påverkansanalyser på miljökvalitetsnormer.

Du har en relevant examen från högskola/universitet inom vattenområdet t.ex. hydrologi, limnologi, vattenteknik eller likvärdig. Det är meriterande om du har god kännedom kring recipientkontroll/egenkontroll, VA-verksamhet, vattenförvaltning, vattenkraft.

Arbetsplatsen är liten och du kommer arbeta både självständigt och i team vilket gör att vi fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker därför dig som har en hög grad av självständighet och som känner sig trygg i din sakkompetens för att både driva och stå för själva genomförandet av egna uppdrag och projekt kopplat till påverkan eller miljöförbättrande åtgärder i vattnet. Du behöver ha en mycket god initiativförmåga till att skapa nya miljönyttiga projekt och förmågan att se och formulera hur dessa ska kunna genomföras på ett strukturerat sätt så att du kan leverera resultat utifrån uppsatta tids- och budgetramar.

Arbetet som vi bedriver är mycket flexibelt i tid och rum men utgångspunkten är vårt kansli i Söderhamn. Utgångläget till den nu utlysta tjänsten är 100 % sysselsättningsgrad men med rätt förutsättningar har vi en hög grad av flexibilitet både för geografisk placering och omfattning.

Vi följer ett kollektivavtal och satsar även på hälsa och friskvård vilket gör vår arbetsplats förmånlig och trygg med mycket goda villkor.

Välkommen med din ansökan.

Kontakt

I den här rekryteringen samarbetar Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mats Andersson på telefonnummer: 026-66 30 22 eller via e-post: mats.andersson@se.experis.com.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vattenhandläggare, tillsvidare

Vattenhandläggare, tillsvidare

6 oktober 2021

Projektassistent

Projektassistent

4 oktober 2021

Ekolog

Ekolog

20 september 2021

Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

13 september 2021