Möjliggörare

Möjliggörare

Arbetsbeskrivning

Brukar du tänka om vi bara skulle kunna när du möter barn och familjer med komplicerad problematik och många olika aktörer inblandade? Brukar du fundera kring hur vi på bästa sätt skulle kunna hjälpa familjer på ett bättre sätt med all den samlade kompetensen, erfarenheten och variationen av insatser som finns både inom regionen och kommunen? Tror du på ett kreativt och individanpassat stöd i ett tidigt skede i barnets liv och tror på att vi kan skapa förändring? Vill du arbeta i de organisatoriska mellanrummen där vi har en ambition att bygga broar? Då är detta en tjänst du bör titta vidare på!

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet".

Klippans kommun vill satsa på att arbeta preventivt och erbjuda ett tidigt och helomfattande stöd med samverkande kompetens för att möta barnets och dennes familjs behov. Många av de aktuella barnfamiljerna har förutom omsorgskontakter inom kommunen även stöd och insatser från regionen, exempelvis BVC, habiliteringen och barn och ungdomspsykiatrin. Vi tror på ett barncentrerat arbete där samordning kommer att vara ett viktigt element och har därmed valt att lägga grunden av arbetet i Case Management och ser framför oss ett tvärprofessionellt team. Just nu söker vi 3 teammedlemmar som vill vara med i detta spännande och viktiga projekt. De vi söker är en Case Manager, Arbetsterapeut samt en möjliggörare. Spana gärna in våra andra två annonser för att läsa mer om de andra rollernas funktion i teamet.

Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

ARBETSUPPGIFTER
Teamets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Teamet ska ha en person som är mer kopplad till barnet och en föräldrakontakt. Teamet ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Teamet är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår. Teamet ska, förutom att arbeta direkt med barnet och familjen, även analysera och främja framgångsfaktorer och undanröja hinder i samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen, regionen samt andra samverkanspartners som uppstår under projektets gång. Lärdomar ska användas för att arbeta förebyggande på ett systematiskt vis.


KVALIFIKATIONER
Den tredje teammedlemmen tänker vi är en möjliggörare som får till det vardagliga stödet. Du är duktig på att knyta kontakter till dig och ser vinster i att samarbeta tätt med andra insatsgivare. Du gör ord till handling! Vi tänker att du kanske är socialpedagog, specialpedagog, behandlingsassistent eller med annan likvärdig utbildning.

Då resor i tjänsten kan förekomma är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.

För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.

Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden.

Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Tjänsten är en projektanställning med möjlighet till förlängning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Dahl
0435-283 47
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel
0435-28000
enhetschef Marie Gärdby
0435-28000
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel
0435-28 000
enhetschef Marie Gärdby
043528000
Verksamhetschef Frivillga skolformer Mattias Säflund
0435-28430
Verksamhetschef Elevhälsan Pia Dahl
0435-283 47
Samordnande skolsköterska Elisabeth Haggärde
0435 28393
Verksamhetschef Elevhälsan Lars Boije
0435-28347
enhetschef Marie Gärdby
043528000

Sammanfattning

Besöksadress

Trädgårdsgatan 12 KLIPPAN
None

Postadress

None
Klippan, 26480

Liknande jobb


28 juni 2022

28 juni 2022

28 juni 2022

28 juni 2022