MST-terapeut

Arbetsbeskrivning

Värmdö kommun startar ett MST-team MST- Multi Systemisk Terapi - är en strukturerad och intensiv behandlingsmetod för familje- och nätverksinsatser på hemmaplan med ungdomar som har svåra sociala problem. Metoden har starkt stöd i forskningen. Se vidare: www.mstservices.com. MST-teamets uppgift är att arbeta hemma i familjer med ungdomar som har ett utåtagerande eller självdestruktivt beteende; kriminalitet, missbruk, aggressivitet, allvarliga skolproblem etc. Teamet kommer att få en grundutbildning samt fortlöpande handledning, konsultation och vidareutbildning i MST. Som MST-terapeut arbetar du med att stärka föräldrarna och med ungdomarnas alla viktiga sammanhang; släkt, skola, kamratkrets. Arbetet sker på tider som passar familjerna och du har jour var tredje vecka. Vi söker dig som är socionom, psykolog eller har annan jämförbar akademisk utbildning. Du skall ha utbildning i systemisk eller strukturell familjeterapi och gärna kognitiv beteendeterapi och MST-utbildning/erfarenhet. Vid sidan av de högt ställda kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att Du är en positiv person som gillar utmaningar. Du måste ha goda kunskaper i engelska då utbildning och konsultation sker med MST-organisationen i USA. Du måste ha körkort och gärna tillgång till bil. Vi strävar efter mångfald och jämnare könsfördelning bland våra anställda vid kommunen och ser därför gärna sökande med olika etnisk bakgrund och manliga sökanden då vi har anställt två kvinnliga MST-terapeuter.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010