Myndighetshandläggare till barn- och skolförvaltningen

Myndighetshandläggare till barn- och skolförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Inom kvalitet- och myndighetsavdelningen, som är en av stabsfunktionerna, arbetar vi systematiskt och utvecklande tillsammans med verksamheterna för att förverkliga visionen om en skola i världsklass.

Vi vågar tänka nytt, vi testar och utvärderar vårt arbete för att alltid kunna utgöra en garant och stöd för att vårt gemensamma arbete ska bidra till utveckling, stärkt kvalitet och likvärdighet. Nu söker vi en myndighetshandläggare som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete. Är det du? 

Vi sitter tillsammans i moderna lokaler i centrala Lund och det finns goda pendlingsmöjligheter. Morgondagens arbetsplats efter pandemin innebär att vi värnar om att ta till vara det som varit bra. Därför är ambitionen att hemarbete fortfarande är möjligt och i dagsläget är vi inte på plats på kontoret fullt ut. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka. Våra olikheter är viktiga i vårt gemensamma arbete inom skolkontoret och i samarbetet med verksamheterna. Vi gör varandra bra och tillsammans är vi som bäst!

Arbetsuppgifter
Som myndighetshandläggare ansvarar du för:  

- myndighetshandläggning av ärenden gällande t.ex. skolskjuts, uppskjuten skolplikt, fullgörande av skolplikt på annat sätt, mottagande av barn och elever från annan kommun samt hantering av ansökningar om tillägg för extraordinärt stöd
- att handlägga och skriva fram ärenden, beslutsunderlag och remissvar till barn- och skolnämnden
- att handlägga tillsynsärenden från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen
- utredning av klagomålsärenden
- framtagande av förvaltningsövergripande handlingsplaner, rutiner och dokument som stöd för att arbetet med myndighetsutövning inom hela förvaltningen följer gällande lagstiftning

Tillsammans med rektorer, utbildningschefer och verksamhetschefer ansvarar du för att arbetet med förvaltningsövergripande handlingsplaner, rutiner och dokument implementeras och bedrivs likvärdigt inom hela förvaltningen. I arbetet som myndighetshandläggare ingår besök och återbesök vid förskole- och skolenheter för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet lokalt.

I din roll ingår också att bidra med goda råd, vara ett starkt och kvalificerat stöd till verksamheterna i myndighetsfrågor och myndighetsutövning samt att hålla i utbildningar inom området. Du verkar för att upprätthålla hög kompetens inom förvaltningen när det gäller lagstiftning, allmänna råd med mera inom arbetsområdet samt utveckla verksamheten. 

Du utgör också stöd till kvalitetsenheten med underlag inför rapporter bl.a. inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt ingår i arbetet med huvudmannaanalys utifrån koppling mellan resultat och myndighetsutövning.

I tjänsten ingår även omvärldsbevakning och deltagande i kommunövergripande nätverk kopplat till rutiner och myndighetsutövning.

Just nu pågår en organisationsöversyn som kan komma att påverka tjänstens utformning och organisering.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng inom samhälls- eller statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta med handläggning och myndighetsutövning inom offentlig förvaltning och har du dessutom erfarenhet av att självständigt genomföra utredningar, skriva rapporter och ta fram kvalificerade beslutsunderlag är det ett stort plus. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete som myndighetshandläggare, utredningssekreterare eller motsvarande och erfarenhet av att arbeta inom en politisk styrd organisation. Det kommer att underlätta ditt uppdrag om du är insatt i bestämmelser för förskola, grundskola och grundsärskola och de verksamheter som ingår inom ramen för dessa skolformer.

Som person är du analytisk och har god förmåga att överblicka helheten. Du är strukturerad och kan organisera och planera ditt arbete. Du är självgående samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Du har en god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende. Du tar initiativ och är utvecklings- och lösningsfokuserad. Rollen innebär många kontakter, internt och externt, utbildningsinsatser samt dragningar av ärenden för barn- och skolnämnden. Därför är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är bekväm med att tala inför grupp.

Mycket god svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.

Du har även god digital kompetens och har lätt att sätta dig in i olika system och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Rekryteringsprocessen
Vi kommer att hålla våra första urvalsintervjuer den 24 och den 30 augusti och vi ber dig därför redan nu planera din tillgänglighet. Intervjuerna kommer att ske digitalt via Teams och beräknas ta ca 50 minuter.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Barn- och skolförvaltningen
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 augusti 2022
  • Ansök senast: 24 augusti 2022

Liknande jobb


30 september 2022

30 september 2022

30 september 2022

HR-administratör för lärartillsättningar vid KTH

HR-administratör för lärartillsättningar vid KTH

30 september 2022