Nämndsekreterare/administrativ handläggare till Samhällsbyggnadskontoret

Arbetsbeskrivning

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

VÅR VERKSAMHET 

Norrköping är en av de svenska kommuner som växer snabbast. Vi står inför en omfattande stadsomvandling och nya stadsdelar växer fram. Ostlänken och en ny centralstation ska byggas liksom Inre hamnen – det största stadsutvecklingsprojektet i vår stads historia. 

På Samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 400 personer i ett nära samarbete för att hela samhälls­byggnadsprocessen ska fungera effektivt och samordnat. Vi jobbar på uppdrag av kommun­styrelsen, byggnads- och miljöskyddsnämnden, samhällsplaneringsnämnden och tekniska nämnden.

Enheten Dokument och nämnd ligger under avdelningen Ekonomi och administration, och är ett stöd i hanteringen av allmänna och tekniska handlingar. Vi ansvarar för posthantering, registrering, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar. Här finns kommunens digitala tekniska arkiv som arbetar med skanning, registrering och utlämnande av tekniska handlingar. Vi ser också till att våra politiker får bra underlag för beslut och att nämndsammanträdena protokollförs.

ARBETSBESKRIVNING

Som nämndsekreterare/administrativ handläggare ingår du i en grupp av tre nämndsekreterare som ansvarar för tekniska nämnden, samhällsplaneringsnämnden samt byggnads- och miljöskyddsnämnden där ni tillsammans backar upp varandra. Det finns ett gott samarbete och en stark gemenskap i gruppen. 

Du arbetar som nämndsekreterare vid byggnads- och miljöskyddsnämnden som verkställer kommunens myndighetsutövande uppgifter inom det kommunala lantmäteriet, byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelsområdet.

Du ansvarar för att kallelse och beslutsunderlag med hög kvalitet tas fram och skickas ut till nämnden inom given tidsram. Du skriver nämndsammanträdesprotokoll, expedierar protokoll och handlingar samt samordnar kommunövergripande ärenden inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

Du deltar vid beredningsmöten inför nämnd såsom tjänstemannaberedning, ordförandeberedning och presidieberedning. Inom ramen för nämndens uppdrag ger du stöd och service till nämndens ordförande, kontorets medarbetare och medborgare samt samverkar med kontorets ledning. 

I arbetet ingår även postöppning, registrering av handlingar och ärenden samt digitalisering, arkivering och utlämnande av allmänna handlingar.

Du ingår i nämndsekreterargruppens arbete med stöttning av kontorets informationssamordnare och upprätthåller kontakten med kommunens stadsjurister i frågor inom enhetens uppdragsområde. Vid behov stöttar nämndsekreterarna även registratorsgruppen med posthantering, diarieföring, registrering och arkivering.

Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån kontorets behov och din kompetens.

DIN PROFIL

Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, alternativt likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. Har du erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, nämndadministration och myndighetsutövning är det meriterande.

Det är också meriterande om du har kunskap i offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och kommunallagen, samt om du är väl förtrogen med tillämpliga regelverk som styr byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhetsområde.

Du behärskar officepaketet och har möjlighet att snabbt sätta dig in i administrativa system. 

Du har ett strukturerat arbetssätt, och är stabil och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, du är stabil även i stressade situationer.

Vidare har du en god språklig analytisk förmåga och lätt för att utrycka dig i tal och skrift på svenska.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta enhetschef Pernilla Nilsson på 011-15 16 38, pernilla.nilsson@norrkoping.se, eller rekryteringsspecialist Anna-Therése Dijak, på 011-15 30 43, anna-therese.dijak@norrkoping.se.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 november. Urval kan komma att ske löpande.


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Norrköpings kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 oktober 2020
  • Ansök senast: 15 november 2020

Liknande jobb


Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

16 april 2021

Valsamordnare/projektledare

Valsamordnare/projektledare

15 april 2021