Nämndsekreterare/administrativt stöd

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Förvaltningen har ca 370 anställda, varav ca 10 arbetar inom förvaltningsstaben. Utbildningsverksamheterna finns inom den kommunala gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och inom Gotlands folkhögskola. Inom förvaltningen finns dessutom Lövsta landsbygdscentrum samt en arbetsmarknadsenhet.

ARBETSUPPGIFTER
Ärendehantering för både nämnd och förvaltning. Diarieföring och arkiveringsfrågor. Sekreterare vid nämndens sammanträden och vid ledningsgruppens möten. Administrativt stöd för förvaltningschef och stab.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

KVALIFIKATIONER
Relevant utbildning på minst gymnasienivå. Goda kunskaper inom det IT-administrativa området och inom digital kommunikation/sociala medier. Som person är det viktigt att du är noggrann och kan arbeta strukturerat och självständigt samt har lätt att samverka med andra.

Erfarenhetskrav:
Yrkesmässig erfarenhet av skriftlig språkbearbetning. Erfarenhet av dokumentation och ärendehantering inom offentlig verksamhet med politiska beslutsprocesser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Svensson
0704-476895
Jeanette Hillbom
0737-658109
tf Regiondirektör Per Lindskog
0498-26 9363
HR-direktör Elisabeth Borg
0498-26 9328
Stabschef Alf Nilsson
0498-269516
Tf förvaltningschef Alf Nilsson
0498-26 95 16
Personalchef Eva Edin
0498-26 33 88
Rektor Bo Eriksson
0498-26 95 56, 070-447 78 84
Rektor Bo Eriksson
0498-269556
Rektor Charlotte Lilja
0498-269530

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


14 juni 2021

Administratör

Administratör

10 juni 2021

ARN söker en eller flera administratörer

ARN söker en eller flera administratörer

7 juni 2021

Enhetssekreterare till hörselenheten för barn och ungdom

Enhetssekreterare till hörselenheten för barn och ungdom

1 juni 2021