Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

Arbetsbeskrivning

Närvårdsverksamhet S:a Älvsborg, Närvårdskansliet Närvårdsamverkan Södra Älvsborg söker personal till det nyinrättade närvårdskansliet.Totalt är det tre tjänster; Chef med samordningsansvar för kansliet, Närvårdskoordinator, koordinator med administrations- informations- och webbansvar.Som stöd för närvårdssamverkan kommer det att finnas ett närvårdskansli vars uppdrag är att koordinera, bereda, leda, delta och följa upp arbetet som sker inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.Närvårdskansliet kommer att vara placerat på Alingsås lasarett med start hösten 2010.Arbetsgivaransvaret ligger under Alingsås lasarett.Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är en funktionell samverkan mellan Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive vårdcentralerna inom vårdvalet VG primärvård samt kommunerna Alingsås , Bollebygd, Borås, Herrljuna, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda som kommer att starta upp under hösten 2010.Syftet med närvårdssamverkan är att utifrån ett patient- och medborgarperspektiv skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, en obruten vårdkedja hos målgruppen samt ett effektivt nyttjande av huvudmännens gemensamma resurser.Ledorden är närhet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet.Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.speciellt fokus kommer det att finnas på - Barn och unga vuxna med utsatt situation - Äldre multisjuka och multisviktande - Personer med psykisk ohälsa - Personer med funktionsnedsättning - Personer med behov av vård i livets slutskede Arbetsuppgifter Som ansvarig för närvårdssamverkans administration och information ska du utveckla , administrera och ansvara för en gemensam hemsida samt vara informations och kommunikationsstöd inom Närvårdssamverkans olika led. Kvalifikationer Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning samt erfarenhet av offentlig förvaltning.Vi utgår från att du som person är flexibel, utåtriktad och kreativ samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift.Samtliga tjänster kräver körkort och tillgång till bil.Är Du rätt kvinna/man att anta utmaningen att bygga upp och utveckla Närvårdssamverkan Södra Älvsborg?Välkommen med din ansökan.

Sammanfattning

Liknande jobb


Projektledare/projektantikvarie

11 mars 2010

Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

16 juni 2010

Forskarassistent i agrarhistoria

6 december 2010

Redaktör med historisk inriktning

27 oktober 2010