Naturtypsansvarig hav och kust

Arbetsbeskrivning

Sveriges lantbruksuniversitet ArtDatabanken, Uppsala Naturtypsansvarig hav och kust 75 % Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om det som lever och växer.Vi utbildar forskare inom områden som veterinärmedicin, husdjursskötsel, skogsbruk, lantbruk, trädgårdsbruk, landskapsplanering och bioteknik. SLU har 3000 anställda, 5000 studenter och doktorander.Omsättningen är ca 2,2 miljarder kronor. Verksamheten är koncentrerad till huvudorterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.Vill du vara med och stödja Naturvårdsverket och länsstyrelserna i olika processer inom naturvård?Då kan ett jobb på ArtDatabanken vara något för dig! ArtDatabanken är en kunskapsbank som bedömer tillståndet för landets arter och upprättar Sveriges officiella rödlista.Centrala arbetsuppgifter är att samla in, lagra, analysera, utvärdera och tillhandahålla information om växter, svampar och djur i Sverige.Andra uppgifter är att utarbeta förslag till åtgärder samt att initiera inventeringar, specialstudier och forskning.Många av landets ledande experter på de olika organismgrupperna har knutits till ArtDatabanken genom ett antal expertkommitteer.ArtDatabanken är en gemensam enhet för Naturvårdsverket och SLU.Läs mer på www.artdata.slu.se Arbetsuppgifter: Arbetet innebär att ansvara för naturtypsfrågor relaterade till hav, kust och stränder på uppdrag från Naturvårdsverket.Det innebär t.ex. stöd till genomförandet av art- och habitatdirekivet, inklusive hantering av Natura 2000, förberedelser av 2013 års datainsamling och rapportering till EU, samt kopplingar till genomförandet av EU:s marina direktiv.En annan uppgift är att ge stöd till länsstyrelserna i deras arbete med uppföljning i skyddade områden.Fler uppdrag kan komma till under 2011. Kvalifikationer: Biologisk grundutbildning.Erfarenhet av arbete med naturtypsfrågor på nationell nivå samt vana med arbete inom statliga/regionala naturvårdssektorn.Mycket god kunskap rörande aktuella naturtyper, dvs.de marina-, kust- och strandnaturtyperna i annex 1 i art- och habitatdirektivet.Kännedom om det arbete som bedrivs inom Natura 2000 på nationell och regional nivå.God kännedom om Sveriges geografi och naturförhållanden.Dokumenterat god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt god datorvana.God samarbets- och resultatförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.Meriterande är doktorsexamen i biologi, bred kunskap om olika organismgrupper och naturtyper, erfarenhet av projektledarskap samt kunskaper i GIS. Anställningsform: Vikariat, sex månader Tillträde 10 januari 2011 SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 3249/2010.

Sammanfattning

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Analytiker/forskningsingenjör

30 juni 2010