Naturvårdsstrateg till Tyresö kommun

Naturvårdsstrateg till Tyresö kommun

Arbetsbeskrivning

Vad vi gör och vill
Tyresö är en skärgårdskommun med rik natur, mångformig och omväxlande med mycket skogsmark, öppnare ängsmarker och med ett antal sjöar av olika karaktär.

Kommunens areal utgörs av drygt en tredjedel natur där merparten är skyddad, en del vatten samt resterande tredjedel är tätort. I Tyresö finns totalt åtta naturreservat samt halva Tyresta nationalpark. Fem av naturreservaten är kommunala och ytterligare ett är under framtagande.

Tyresöbor, verksamma och besökare i kommunen ska erbjudas en levande natur och grönytor med hög biologisk mångfald och höga naturvärden för upplevelser och rekreation. Alla ska ha nära till inbjudande närnatur och variationsrika parkytor och väl gestaltade offentliga miljöer med hög kvalité och hållbara blå-grön-grå lösningar. Tyresö har stora värdefulla naturområden och många rekreativa värden kopplade till dem som vi vill utveckla och förvalta. I kommunen finns god tillgång till planlagd parkmark som vi vill utveckla till omhändertagna platser och utrymme för social samvaro, rekreation och lekmöjligheter. Ytorna ska stärka den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för ekosystemtjänster som bidrar till kommunen klimatarbete med stärkta kolsänkor och resiliens mot klimatförändringar. Det ska vara lätt att bo, leva och verka hållbart i Tyresö inom den cirkulära ekonomins villkor.

På samhällsbyggnadskontorets avdelning för strategi och samhällsutveckling finns tre enheter för strategiskt arbete och utveckling där en tjänst som naturvårdsstrateg ska stärka kompetensen på enheten för hållbarhet och mobilitet. Vi arbetar brett över hela kontoret för att få en sammanhållen process från uppdrag till genomförande och drift. Vi vill göra skillnad och ligga steget före, fortsätta att utvecklas och vara i framkant för ett hållbart samhälle. Vi agerar alltid för att hitta den bästa möjliga lösningen för tyresöborna.

Om tjänsten
Med strategiskt fokus planerar, vårdar och utvecklar du Tyresös natur tillsammans med kommunekolog, vattenstrateg, hållbarhetsstrateg och övrig park-/natur- och miljöpersonal. Det innebär att du planerar för, föreslår och följer upp åtgärder som främjar biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv i naturreservat, naturmark, närnatur och friluftsområden.

Du kommer att arbeta i tidiga skeden med förstudier, kommunens naturvårdsplan och plan för biologisk mångfald, men även med andra strategiska beslutsunderlag som sedan kan omsätta i genomförande och drift. Du deltar i översiktsplaneringen, utgör konsultativt stöd i skötseln av kommunens egna naturreservat och i den fysiska planeringen. Du skriver utredningar, besvarar remisser och representerar kommunen i kontakt med olika myndigheter och i lokala och regionala natursammanhang. Du svarar på synpunkter från tyresöbor och föredrar ärenden för politiker och i andra kommunala sammanhang.

Du blir vår specialist inom naturområdet och arbetar en hel del på egen hand men även i samarbeta med engagerade kollegor på samhällsbyggnadskontoret.

Du kommer att trivas hos oss om du vill göra skillnad. Hos oss får du en stimulerande arbetsplats där vi alla strävar framåt med våra Tyresöbor i fokus. På samhällsbyggnadskontoret vågar vi testa nya arbetssätt och arbetar gränsöverskridande för att nå bästa resultat.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid samt ha goda möjligheter till personlig utveckling.

 

Vem är du?
Vi söker dig som har:

- Masterexamen inom grön biologi eller bio-geovetenskap med inriktning på naturvård/naturvårdsplanering.
- Kunskaper inom skötsel av skogliga miljöer och hävdade ängsytor. Flerårig arbetslivserfarenhet av naturvårdsområdet med erfarenhet av strategiskt arbete.
- God datorvana och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då tjänsten innebär kontakter med invånare och tjänstepersoner samt att skriva beslutsunderlag med mera.
- Du har även har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du vet vad begreppen cirkulär ekonomi och hållbarhet innebär och har det med dig i dina vägval och beslut.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av naturvärdesbedömning enligt svensk standard för naturvärdesinventering.
- Kunskaper och skoglig skötsel och hävdade ängsytor.
- God datorvana i Microsoftmiljö och gärna GIS-färdigheter i till exempel QGIS
- Erfarenheter av liknande arbetsuppgifter inom kommun eller myndighet och erfarenhet av projektledning.
- B-körkort (önskvärt).

Som person är du resultat- och lösningsorienterad, kommunicerar öppet och tydligt och samarbetar för att nå bästa resultat. Du provar gärna nya idéer och vågar tänka nytt. Du inspirerar till delaktighet och uppmuntrar till nya tankar. Du är relationsskapande, har lätt för att hantera olika åsikter och trivs i mötet med andra människor. Du är också initiativtagande och har en analytisk förmåga att kunna se saker ur olika perspektiv såväl som i en helhet. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet förutsätter visst mått av fysisk rörlighet i terräng.

Välkommen med din ansökan
Vill du bli naturvårdsstrateg i Tyresö? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2022.

Har du några frågor? Kontakta någon av oss:

Enhetschef, Göran Norlin, 08-578 297 80, 070 488 97 80, goran.norlin@tyreso.se

Kommunekolog, Göran Bardun 08- 578 293 51, goran.bardun@tyreso.se

Hållbarhetsstrateg, Felix Ockborn, 08-578 296 69, felix.ockborn@tyreso.se

Park- och naturvårdschef Esther Östin, 08-578 298 68, esther.ostin@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Tyresö kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 januari 2022
  • Ansök senast: 13 februari 2022

Liknande jobb


Projektsamordnare vid GGBC

Projektsamordnare vid GGBC

20 maj 2022

20 maj 2022

Första forskningsingenjör

12 maj 2022