Över-/bitr. över-/specialistläkare (LUS) VO akutsjukvård/internmedicin Lund

Över-/bitr. över-/specialistläkare (LUS) VO akutsjukvård/internmedicin Lund

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Hos oss på internmedicin i Lund och Malmö är vi cirka 90 läkare som arbetare med alla sjukhusets patienter. Sammanlagt bemannar vi sju avdelningar i Malmö och Lund med totalt cirka 180 vårdplatser. På våra två akutsjukvårdsavdelningar finns det hjärtövervakning, invasiv blodtrycksmätning och intermediärvårdsplatser med förutsättningar att vårda och behandla instabila patienter med behov av andningsstöd, vasopressor, trombolys med mera. På våra medicinska avdelningar vårdas ett brett spektrum av utredningspatienter men vi har också profilering inom bland annat hjärtsvikt, diabetes och utredning av oklara sjukdomar. Utöver den traditionella internmedicinska verksamheten är vi i färd att starta flera avdelningar med specialitetsöverskridande verksamhet i enlighet med Hospitalistkonceptet känt från USA och England. I Malmö finns en sådan avdelning och arbete pågår för att öppna en avdelning i Lund innan årets slut. Vi bemannar jourlinjer i samarbete med akutmottagningen samt egen husjour- och bakjoursverksamhet. Verksamheten präglas av kompetensutveckling, nytänkande och samarbete. Vår värdegrund är välkomnande, drivande, omtanke och respekt vilket genomsyrar allt vi gör.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en kliniker som gillar att diagnostisera, behandla och utbilda i en utvecklande miljö med patienten i fokus? Då är detta något för dig! Vi söker överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare som stimuleras av att arbeta inom akut internmedicin och av att handlägga patienter med komplexa medicinska sjukdomar tillsammans med motiverade och kompetenta kollegor. Här möter du många spännande frågeställningar och vi försöker hitta lösningar över gränser, genom samarbete och lagkänsla i det stora och lilla. Kvalitets- och förbättringsarbete och nära samarbete med sjuksköterskor på avdelningen är självklart. Utbildning och handledning av mindre erfarna läkare är också ett naturligt inslag.

Stora möjligheter finns till fördjupning inom utbildning på våra kliniska utbildningsavdelningar samt som amanuens. Möjligheter till utveckling finns även inom ultraljudsdiagnostik i enlighet med PoCUS, interventioner såsom dränage samt intermediärvårdens avancerade behandlingar. Forskning utgör en viktig del i verksamhetsområdet med spetsforskning inom folksjukdomar och med nära koppling mellan verksamhet och vetenskap. Om du har specialkompetens inom något specifikt område finns stora möjligheter att integrera detta i den befintliga verksamheten, för patienternas bästa.

Tjänsterna är placerade i Lund med möjlighet till viss tjänstgöring i Malmö.

KVALIFIKATIONER
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
- Specialistkompetens inom internmedicin alternativt angränsande specialitet inom medicinfamiljen
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

För biträdande överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

För överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare och biträdande överläkare även:
- Disputation

Arbetet ställer höga krav på beslutsamhet, driv och medicinsk kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tillsättningen.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


29 november 2021

29 november 2021

Akutmedicinsk sektionsledare till internmedicin i Gävle

Akutmedicinsk sektionsledare till internmedicin i Gävle

29 november 2021

Radiolog till röntgenavdelningen Danderyds sjukhus

Radiolog till röntgenavdelningen Danderyds sjukhus

29 november 2021