Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

Arbetsbeskrivning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 86 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Kristianstads kommun arbetar för att vidareutveckla överförmyndarverksamheten inom Skåne Nordost (SKNO). Det innebär att Kristianstads kommun, på uppdrag av kommuner inom SKNO, kommer att ansvara även för medverkande kommuners överförmyndarverksamhet. För detta söker vi nu flera handläggare som vill vara med i vårt gemensamma arbete.

Tjänsterna är placerade på kommunledningskontorets kansliavdelning som består av 38 medarbetare inom verksamheterna kansli, juridik, arkiv, överförmyndare och medborgarcenter. Överförmyndaren har sin placering på Östra kommunhuset med goda bussförbindelser. Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden alternativt överförmyndaren i respektive kommun. Du utövar tillsyn över och ger god service i samtliga ställföreträdarskap. I rollen ingår att självständigt och rättssäkert granska årsredovisningar samt fatta beslut om arvoden. Du rekryterar, kontrollerar, utbildar och informera ställföreträdare (gode män/förvaltare). Vidare ingår att självständigt fatta beslut på delegation från överförmyndarnämnden alternativt överförmyndaren liksom att självständigt utreda och föredra ärenden i tingsrätten och överförmyndarnämnden alternativt överförmyndaren. Tillsammans med övriga medarbetare inom verksamheten driver du övergripande utvecklingsfrågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk examen (180hp/120p) med inriktning mot socialt arbete, ekonomi, juridik alternativt annan inriktning och erfarenhet som arbetsgivaren finner motsvarande. Vi vill att du har erfarenhet från självständigt utredningsarbete du ska vara van vid att självständigt läsa samt tolka lagtext och praxis.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete inom överförmyndarverksamhet och arbete med ekonomisk redovisning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal eller statlig organisation liksom om du har kunskap om för verksamheten gällande lagar och förordningar.

Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna krävs god kunskap på svenska i tal och skrift. Du har god datorvana och hanterar Officepaketet i ditt dagliga arbete. Det är en fördel om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Wärna och Evolution.

Rollen innebär ett växlande arbetstempo och du bör trivas med att ha många bollar i luften. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Din förmåga att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policys, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner kommer väl til pass i rollen. Vidare har du en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt sätt och har lätt för att fokusera på kundens behov samt uppnå god kundtillfredsställelse.

ÖVRIGT
Kommunledningskontoret leder, samordnar, följer upp och utvecklar kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Här finns verksamheter som ekonomi, HR, IT, medborgarcenter och strategiska frågor samt all gemensam service med lokalvårds-, måltids- och transportverksamheter i förvaltningen. Kommunledningskontorets arbete ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, driver företag, studerar eller besöker vår kommun. Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 augusti 2023

Regionutvecklare läkemedel

Regionutvecklare läkemedel

29 augusti 2023