Överläkare till Psykosteamet Södra Hälsingland

Överläkare till Psykosteamet Södra Hälsingland

Arbetsbeskrivning

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Södra Hälsingland består av två allmänpsykiatriska mottagningar för invånare över 18 år. Mottagningarna är belägna i Bollnäs och Söderhamn. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier i team.

Vi är cirka 30 medarbetare i Bollnäs och 25 i Söderhamn. Våra mottagningar präglas av en god arbetsmiljö där vi har omsorg om varandra. Verksamheten ska genomsyras av ett gott bemötande, hög
tillgänglighet och goda resultat. Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Behandlingsmetoderna skall vara evidensbaserade och utbudet skall vara mångsidigt.

Du kommer att arbeta som överläkare i ett gemensamt Psykosteam för närvarande bestående av 4 Sjuksköterskor i Bollnäs och 2 Sjuksköterskor i Söderhamn. Du kommer att vara fysiskt närvarande på bägge orter samt gå jourer kopplat till slutenvårdsavdelningarna.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet sker gemensamt med Södra Hälsinglands Psykosteam som finns på två orter. Bollnäs och Söderhamn. Fysisk närvaro cirka 60% / 40% beroende på befolkningsunderlag.

I teamet sker sedvanliga arbetsuppgifter för en psykiatriker som riktar sig mot patienter med psykossjukdom. Bedömningar och uppföljningar, årsbesök, läkemedelsinsättning/utsättning, konsult till sjuksköterska på särskilt boende, vårdintygsbedömningar och övrigt teamarbete. Även samverkan/gemensamma ronder med våra slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall samt jourarbete ingår. Hembesök förekommer.

Vi förväntar oss god följsamhet till Regionens vårdprogram och delaktighet i eventuella förbättringsarbeten och utveckling av verksamheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är psykiatriker med erfarenhet av psykospatienter. Du håller en hög professionell nivå i din yrkesutövning och är en självgående specialist. Med patienten i fokus har du en god förmåga att bemöta patienter och dess anhöriga utifrån deras individuella behov. Med din erfarenhet att luta dig mot är du trygg i din yrkesroll och du har en positiv attityd som bidrar till den goda arbetsmiljön. Du har en god förmåga att interagera med kollegor inom olika specialiteter och övrig personal. Du har en vilja att tillsammans med dina kollegor se möjligheter och utveckla verksamheten.

Du tycker även om att lära ut och handleder AT och ST läkare samt är trygg i din roll som jour på våra slutenvårdsavdelningar. Du ska vara engagerad och bidra till utveckling på enheten och verksamheten.

Du har goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt, svenska C1 som minimumkrav. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk öppenvård.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb