Översiktsplanerare

Arbetsbeskrivning

Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi en Översiktsplanerare med utgångspunkt i Mörbylånga som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats för att bo, arbeta och besöka. 

Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv södra Ölands odlingslandskap. De unika miljöerna innebär även utmaningar då stora ytor i kommunen är skyddade genom bland annat naturreservat, strandskydd och behovet att skydda världsarvet. Vidare så är Öland påverkad av klimatförändringarna med höjda havsnivåer och mer sol på en redan solig ö. 

På Planenheten är vi ett team av arkitekter, fysiska planerare, projektledare, miljöhandläggare och plankoordinator. Enheten har bland annat som uppgift att driva, bevaka och följa upp översiktsplanens intentioner och ställningstaganden. Vi formulerar strategier för byggande och infrastruktur. Vi initierar och driver olika utvecklingsprojekt i samverkan med fastighetsägare och andra intressenter. Kommunikation, samverkan och koordinering är ledord i det långsiktiga arbetet. 

I Mörbylånga är vi i uppstarten att övergå till en rullande översiktsplanering, vilket betyder att arbetet med översiktsplanen är ständigt pågående och kompletteras med nya fördjupningar och tillägg. Genom att arbeta med fördjupningar av översiktsplanen för ett avgränsat geografiskt område eller tematiska tillägg som gång- och cykelplan, vindbruksplan och dagvatten- och skyfallsplan kan översiktsplanen hållas aktuell utan att hela planen måste göras om i block varje ny mandatperiod. Översiktsplanen ska också arbetas fram, och vara tillgänglig, helt digitalt vilket innebär en utveckling av analysverktygen och fler synergieffekter mot planeringen i andra skalor, så som detaljplaneringen.  


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss får du som Översiktsplanerare en nyckelfunktion i arbetet med kommunens framtida fysiska utveckling och hållbara samhällsbyggande. Rollen har en projektledande funktion och för att lyckas skapar du arbetssätt där du jobbar tillsammans med kommunens politiker och aktörer. Med stark drivkraft och tydlig inriktning bidrar du till att Mörbylånga utvecklas till en alltmer attraktiv kommun och del i en funktionell region.

Du axlar huvudansvaret i den rullande översiktsplaneringen på planenheten. Visionsarbete, prognoser, analyser, strategi och uppföljning är grundvalar i arbetet. Ditt jobb innebär samordning och dialog med en bredd av interna och externa aktörer, såväl som konsulter som politikeroch du är med i planeringens tidiga faser. Du driver projekt och representerar det strategiska samhällsbyggandet i olika lokala och regionala sammanhang. Att nätverka både nationellt, lokalt och regionalt för att långsiktigt stärka Mörbylånga och företräda vår potential och utvecklingskraft ligger i ditt intresse. Din chef ger dig stor frihet att vara modig och nytänkande och i planenheten har du närmare tio engagerade kollegor.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter en Översiktsplanerare med flera års erfarenhet av arbete med översiktsplan och samhällsutveckling. Din utbildningsbakgrund är akademisk med inriktning mot översiktlig planering som till exempel fysisk planering, samhällsplanerare, kulturgeograf. Du är också van projektledare med inriktning fysisk, strategisk planering. Det är ett plus om du har kunskap i Arc gis, Geosecma, då vi arbetar i Geosecmas webgis, och är van vid arbete med GIS-analyser som verktyg.

Som Översiktsplanerare är det centralt att du har en förmåga att förstå helheten, och kan ta in kommunplaneringens samlade perspektiv. För att lyckas i uppdraget behövs ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att arbeta självständigt med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter. Driv och framåtanda samt ett entusiasmerande ledarskap med tydlig leveransfokus är nödvändigt.

Om du vill jobba tillsammans med en hel kommunkoncern och kunna påverka ett samhälles utveckling så är du varmt välkommen med din ansökan.


ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vi söker en samhällsplanerare på ett vikariat!

4 december 2023

1 december 2023