Pedagog

Arbetsbeskrivning

Sollentuna kommun är på frammarsch när det gäller elevernas måluppfyllelse. Målen är att kommunen ska ha landets högsta meritvärde, alla elever ska känna sig trygga och alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan. I december 2013 ska vi ha nått målen!
I grundskolorna har vi nästan 9000 elever inklusive förskoleklassbarnen. Sollentuna är en trevlig kommun att arbeta i och ligger bra till för allmänna kommunikationer. Varje medarbetare erbjuds ett friskvårds-bidrag.


Är du pedagog med inriktning mot hörselnedsättning som söker bisyssla?

… då kanske detta är något för dig!

Välkommen med din ansökan!

Sollentuna kommun är på frammarsch när det gäller elevernas måluppfyllelse. Målen är att kommunen ska ha landets högsta meritvärde, alla elever ska känna sig trygga och alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan.
I grundskolorna har vi nästan 9000 elever inklusive förskoleklassbarnen. Sollentuna är en trevlig kommun att arbeta i och ligger bra till för allmänna kommunikationer.

Orientering
Elevstödsenheten vid barn- och utbildningskontoret i Sollentuna har fått statsbidrag till kvalitetshöjande insatser för elever med hörselnedsättningar.

Statsbidraget ska användas för Projektet – Uppföljning av och Stöd till skolor i Sollentuna med elever som har hörselnedsättning – PUSH.
Projektet kommer att pågå mellan 1 september 2014 och 1 april 2015.

Kortsiktigt mål:
öka kunskapen om vilka utvecklingsbehov som finns på skolorna vad gäller undervisningen för målgruppen samt öka skolornas och barn- och utbildningskontorets medvetenhet om framgångsfaktorer i undervisning för målgruppen.

Långsiktigt mål:
skapa större måluppfyllelse för målgruppen.

Kompetens
Vi söker en hörselpedagog, alternativt specialpedagog eller motsvarande med hörselkompetens, som är intresserad av att arbeta på projektbasis.

Arbetstiden om i genomsnitt 8 h/vecka kan fördelas efter önskemål så länge målet med projektet uppnås under de sju projektmånaderna.

Arbetsinnehåll

* Följa upp skolor i kommunen som har elever med hörselnedsättning efter en nyss genomförd enkät.
* Inventera behov av stöd vad gäller teknikanvändning, ljudmiljö och lärarnas undervisning.
* Inventera andra vidtagna stödåtgärder till exempel av elevhälsan samt behov av kompetensutveckling för personalen.
* Utifrån konsultation ge skolorna den återkoppling och det stöd de behöver inom ramen för den projektanställdes hörselkompetens.
* Utforma en checklista för skolor med elever som har hörselnedsättning.
* Tillsammans med kontaktpersonen för projektet utforma ansökan om statsbidrag för uppföljande projekt.
* Genomföra utvärdering av projektet samt lämna redovisning av hur bidraget har använts.

 

Vi söker dig som
- har ett resultatinriktat och strukturerat arbetssätt
- har god samarbetsförmåga
- har förmåga att arbeta självständigt
- har ett flexibelt och anpassbart sätt
- kan uttrycka dig väl i tal- och skrift

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Samarbetspartners

Samarbete med sakkunnig för särskola och vissa specialplaceringar och med andra funktioner på elevstödsenheten inom barn- och utbildningskontoret, samt med Hörselhabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2014.

Ansökan skickas till:

Sollentuna kommun
Barn- och utbildningskontoret/Elevstödsenheten/Maria Gladh
191 86 Sollentuna

Märk kuvertet med: Ansökan projektanställning PUSH

Vid frågor kontakta Maria Gladh på
Tfn: 08-579 216 29

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sollentuna Kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Deltid/projekt

Liknande jobb


17 mars 2020

Hörselpedagog Öron-, näs och halskliniken

13 maj 2009

2 mars 2020

Ambulerande hörselpedagog

24 juni 2014