Pedagogisk ledare

Arbetsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. SiS finansierar forskning för att förbättra vården och behandlingen. SiS FoU-enhet spelar en viktig roll när det gäller att sprida kunskap i verksamheten. Nereby skolhem är ett särskilt ungdomshem (s.k. § 12-hem) med SiS som huvudman. Nereby skolhem är beläget i Harestad utanför Kungälv. Nereby har 26 platser för pojkar i åldern 12-16 år. Det finns tre behandlingsavdelningar varav två är öppna och en är låsbar samt en låsbar akut- och utredningsavdelning. Nereby har även en egen eftervårdsverksamhet. Då vår nuvarande pedagogiska ledare går vidare till andra uppdrag inom myndigheten söker Tallboskolan vid Nereby skolhem Pedagogisk ledare för skolverksamheten. ARBETSUPPGIFTER Som pedagogisk ledare har du per delegation rektors ansvar så som det uttrycks i skollag, skolförordning och läroplan för grundskolan. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i Nerebys ledningsgrupp, i och med detta arbetar du med verksamhetsövergripande frågor kring institutionens utveckling, värdegrund och andra strategiska frågor. I ditt arbete har du budget- och personalansvar för den pedagogiska enheten, ansvar för planering av enhetens personalbehov samt rekrytering. Planering av kompetensutveckling och fortbildning för din personal ligger också i ditt ansvarsområde. Du kommer att leda, fördela och utveckla arbetet på enheten samt bevaka och delta i skolutvecklingen inom SiS. Ytterligare arbetsuppgifter är att delta i teammöten och behandlingskonferenser samt ansvara för studie och yrkesvägledning. Vid behov kan du även få komma att arbeta som tillfällig lärarvikarie. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad behörig lärare och/eller skolledare och är intresserad av att arbeta med de elever som har det allra svårast i samhället och som är i behov av stöd från trygga och mogna vuxna med stort hjärta och god förmåga att uppmuntra och sätta gränser. Du skall vara engagerad, flexibel och ha lätt för att arbeta med andra yrkesgrupper som psykolog, behandlingsassistenter och socialtjänst, samt ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Din vilja att leda, inspirera och utveckla pedagogisk verksamhet samt din förmåga att skapa goda relationer är mycket viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbete hos oss. Tjänsten kan komma att tas i anspråk för övertalig personal inom myndigheten. Provanställning under 6 månader tillämpas.

Sammanfattning

Liknande jobb


Gymnasie-/Vuxenutbildningschef, Ref BUN 7/09

1 juli 2009

Bitr.rektor

1 juni 2009

Rektor

4 december 2009

Biträdande rektor/administratör, Nytorpsskolan

9 juli 2009