Planarkitekt

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Till plan- och byggenheten söker vi nu en planarkitekt vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att upprätta detaljplaner, medverka i bygglovsprocessen samt arbete med samhällsutvecklingsfrågor som ex. kulturmiljö, översiktlig planering och vindkraft. Planarbetet bedrivs i projektform där du som planarkitekt leder arbetet. Planarkitekten har också en konsultativ funktion gentemot övriga verksamheter i kommunen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad planarkitekt/fysisk planerare eller har annan relevant högskoleexamen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av planarbete i en politiskt styrd organisation. Vi söker dig som har erfarenhet i och god kunskap om stadsbyggnad och samhällsplanering och har lätt för att omsätta politiska intentioner till konkreta verksamhetsmål. Du är bra på att kommunicera komplexa frågor både muntligt och skriftligt och kan skapa förtroende för verksamheten hos medborgare och andra vi samarbetar med. Du har god samarbetsförmåga, förmåga att planera verksamheten och arbeta självständigt. Du är kreativ och har hög social kompetens samt förmåga att entusiasmera och engagera. Du har erfarenhet av arbete i AutoCad och god datorvana.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ungdomshandledare Frida Persson

Kvalitetsutvecklare Christer Zandén
031-97 62 92
tf enhetschef Ingvar TH Karlsson
031-97 62 06
Personalchef Anna Dannjé-Brocker
031-97 62 11
Chefspoolen Håkan Olsson

Kommunikations- och utvecklingschef Karin Zachau
031-97 88 20
Etableringshandläggare Ann-Sofie Nestor
031-97 88 69
Verksamhetschef Fritid och Kultur Lars Thorsson
031-97 62 86
Verksamhetschef, Arbetsmarknad Füsun Uzuner
031-97 88 80
Kostchef Terese Törnqvist
031-976200

Sammanfattning

Besöksadress

47580 Öckerö
None

Postadress

Öckerö
Öckerö, 47580

Liknande jobb


Projektledare/Föreståndare

28 oktober 2010

Projektledare till Teknikcollege, UPPTEC

29 oktober 2010

Fysisk planerare

25 februari 2010

Samhällsplanerare

2 oktober 2010