Planerare till Avlösarservice

Planerare till Avlösarservice

Arbetsbeskrivning

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas.

Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.

ARBETSUPPGIFTER
Avlösarservice är en växande enhet inom Förvaltningen för funktionsstöd. Vårt uppdrag är att avlasta föräldrar/närstående till en funktionsnedsatt familjemedlem och att matcha samt vid behov rekrytera avlösare till familjen.

Till oss söker vi nu två stycken administratörer med inriktning planering, ett föräldravikariat och en tillsvidaretjänst.

Utredning, bedömning och beslut över omfattningen av insatsen för våra brukare görs av socialsekretera. Sedan är det vårt uppdrag inom Avlösarservice att verkställa besluten åt barn och ungdomar enligt både SoL och LSS. För vuxna verkställer vi beslut enligt LSS.

Enhetens organisation består av två enhetschefer, en övergripande stödpedagog och en övergripande planerare, fyra planerare, fyra stödpedagoger och avlösare.

Våra planerare kommer vara riktade mot någon av stadens fyra nya områden som är Centrum, Sydväst, Hisingen och Nordost. Våra avlösare arbetar över hela Göteborg. I dag sitter enheten samlad på Första Långgatan.

I uppdraget som planerare ingår bland annat att:
• Att ansvara för den daglig arbetsfördelningen och vara mottagare av frånvaro samt tillsättning av avlösare vid uppkomna luckor.

• Schemaansvarig. (Timecare).

• Kontakten mot avlösare och vårdnadshavare vid schemaläggning och schemaförändningar.

• Ansvar över planering för verkställighet samt matchning av enhetens uppdrag tillsammans med övriga Planerare

• Viss samverkan med administratörer.

Du kommer att ingå i ett team som närmast leds av övergripande planerare. Samtliga tjänster i teamet arbetar på uppdrag av enhetschef.

Vi söker dig som delar vårt engagemang och bidrar till att vi tillsammans förverkligar de uppdrag och den måluppfyllelse vi är satta att genomföra.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med gymnasieutbildning och- eller högskolestudier inom relevant område. Dokumenterat är du en duktig schemaplanerare med vana av arbete i Timecare. Du har både kunskap och erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat inom offentlig sektor där du fått kunskap om de lagar och avtal som styr inom området. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift.

Som person söker vi dig som är serviceinriktad vilket bland annat visar sig genom att du är flexibel och lösningsfokuserad. Du är strukturerad i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter samt har lätt att sätta dig in i nya uppgifter. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa förtroendefulla relationer.

Vi arbetar utifrån Göteborgs stads fyra förhållningssätt och söker dig som kan förhålla dig till dessa:
Vi kan vårt uppdrag och vi arbetar tillsammans, vi tänker nytt och vi bryr oss.

En förutsättning för tillträde till någon av tjänsterna - förutom formell kompetens och personliga färdigheter är att - Du tror att du kan tillföra vårt team både kompetens och glädje.

Välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Stödpedagog till daglig verksamhet

Stödpedagog till daglig verksamhet

4 mars 2021

Stödpedagog till Boende med särskild service i Hisingen

Stödpedagog till Boende med särskild service i Hisingen

4 mars 2021

Stödpedagog till gymnasiesärskolan

4 mars 2021