Planeringschef

Arbetsbeskrivning

Karlstads Elnät är ett helägt kommunalt bolag i Karlstads kommun. Vår affärside är att tillhandahålla trygg och prisvärd transport av el och bredbandstjänster för det dagliga livet med fokus på framtidens behov. De produkter vi tillhandahåller är elnät och stadsnät. Vi är proffs på att bygga driva och förvalta driftsäkra nät inom både elnät och optiska fibernät. Detta märks bl.a. genom att vi har 81 % nöjda kunder och en leveranssäkerhet på 99,996%. Elnätverksamheten omfattar Karlstads tätort. Elnät har 33 400 kunder och omfattar fyra mottagningsstationer, 350 nätstationer och ca 125 mil ledningar som till över 97 % är kabelnät. Mottagningsstationerna övervakas via ett SCADA-system. Mätvärdesinsamling sker med ett radiobaserat insamlingssystem. Sista ansökningsdag är 30/5 Vi söker en utvecklingsinriktad chef med goda ledaregenskaper Arbetsuppgifter: Analysera åtgärdsbehov och genomföra nödvändiga åtgärder i hela elnätet fr.o.m. gränspunkt mot regionnätet t.o.m. mätpunkt hos kund. Hela åtgärdsprocessen fr.o.m. initiering t.ex. beställning, statuskontroll, reklamation t.o.m. färdig anläggning klar att överlämnas till nätdrift och mätning . Nätanalyser av åtgärdsbehov . Nätstrategi . Nätplanering och åtgärdsplaner på lång och kort sikt . Hantering av nyanslutningar . Ajourhållning av anläggningsdatabas och anläggningsregister Projektgenomförande av både om- och tillbyggnationer samt underhållsåtgärder . Upprätta projekthandlingar . Beställning av projektgenomförande . Leveranskontroll . Projektdokumentation . Projektuppföljning Verksamhetsutveckling och nätadministration . Rapportering EI och SCB . Systemadministration. Facil plus, och kvalitetssystem. . Utredningar kring nätreglering, tariffer . R&S-analys . Verksamhetsutveckling . Bevakning och implementering av nyheter i lagstiftning föreskrifter mm som berör verksamheten . Upphandling/inköp Kvalifikationer Du har högskoleexamen inom el eller bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kännedom om gällande regelverk inom elområdet. Vi tror att du är en person som är utvecklingsinriktad, med god förmåga att leda personal mot uppsatta mål samt med en bra känsla för att utveckla teamet.Du har god ordning och reda på verksamheten samt en god planeringsförmåga och är noggrann och strukturerad. Du har ansvaret för att projekt och mål blir genomförda inom utsatt tid. Erfarenhet av planerings- och nätberäkningssystem som Facilplus och elinstallatörsbehörighet är meriterande. Erfarenhet av att arbeta enligt EBR är meriterande. Du kommer att ansvara för nätplaneringen på kort och lång sikt som nätägare och därmed äga och förvalta elnätet. Långsiktig nätplan och nätanalyser med åtgärdsplan görs inom enheten för ett nät under expansion. Sista ansökningsdag 30/5

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karlstad Elnät
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 13 maj 2010
  • Ansök senast: 30 maj 2010

Liknande jobb


Avdelningschef Underhåll

12 augusti 2022

9 augusti 2022