Planeringsledare chefsutveckling

Planeringsledare chefsutveckling

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Inom Område HR är vi 20 medarbetare som stödjer kommunstyrelsen i sitt ansvar för stadens arbetsgivarpolitik genom att skriva fram underlag för politiska beslut, utföra särskilda uppdrag från kommunstyrelsen samt ansvara för stadens strategiska omvärlds-, risk och scenarioanalys inom HR-området. Du tillhör avdelningen Arbetsmiljö och kompetensförsörjning som är en av två avdelningar inom Område HR med ansvar att driva stadens strategiska planering gällande chefs- och kompetensförsörjning. Inom områdets ansvar ingår även att företräda staden i kollektivavtals- och tvisteförhandlingar, tolka lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området.

Vi söker nu en senior strateg inom chef- och ledarförsörjning som är tydlig och drivs av att arbeta med komplicerade frågor och sammanhang inom chefs- och ledarområdet. Du har vana att driva arbete i projektform och förmåga att med ett helhetsperspektiv se till stadens samlade nytta. Rollen kräver att du har god pedagogisk förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Som person präglas du av prestigelöst förhållningssätt och bidrar till att skapa ett gott klimat och samarbete såväl inom den egna avdelningen som i de sammanhang där du verkar.

I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med kollega ansvara för chef- och ledarförsörjningsprocessen för staden. Du kommer även att planera, utforma, beställa och ibland genomföra olika aktiviteter och insatser inom området. I uppdraget ingår också att värdera och utarbeta metoder och verktyg som stöd i processen.
I ditt uppdrag samordnar du och hanterar rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer.

Du kommer att ingå i flera olika nätverk såväl internt inom staden, som externt med olika myndigheter och organisationer.


KVALIFIKATIONER
För att klara uppdraget ser vi att du har följande kvalifikationer:

• Relevant högskoleutbildning med lämplig inriktning samt
chefserfarenhet.
• Mycket god strategisk och analytisk förmåga
• Mål- och resultatorienterad
• God kommunikativ och pedagogisk förmåga
• Mycket god samarbetsförmåga
• Erfarenhet från stora komplexa organisationer
• Helhetsperspektiv med nytta för hela staden

Meriterande är erfarenhet från politiskt styrda verksamheter.

Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som hjälp i urvalet.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021