Planeringsledare förändringsledning

Planeringsledare förändringsledning

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker just nu Vi söker just nu inom avdelning kvalitet och verksamhet en planeringsledare med inriktning förändringsledning.

Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i område Utveckling av stadens verksamheter och har 18 medarbetare. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag
fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning. I avdelningens uppdrag ingår även stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter.

Som planeringsledare på stadsledningskontoret arbetar du med uppdrag utifrån politiska beslut. Inom avdelning kvalitet och verksamhet är fokus att stödja förvaltningar och bolag i deras implementeringsarbete av politiska beslut, lagar eller nya styrande dokument.
Det handlar om förändringsinsatser på olika nivåer. Ibland är det mindre och kortare uppdrag, men även för större och komplicerade förändringsinsatser inom en av Sveriges största arbetsgivare, Göteborgs Stad.

Inledningsvis kommer du ha fokus på området digitalisering och innovation, där stadsledningskontoret har ansvar för att driva arbetet på en stadenövergripande nivå. Just nu pågår ett större förändringsarbete som har påverkan på stadens samtliga förvaltningar och bolag. Vi förbereder bland annat implementering och förändringsledning av en ny styrmiljö inom digital utveckling och förvaltning. Du förväntas ta ett självständigt och aktivt ansvar för att arbetet med att implementera genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

Jag som kommer bli din chef vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och jag är angelägen att främja ett hållbart arbetsliv.
Som chef tycker jag det är viktigt att avdelningens arbete präglas av transparens. Det är positivt när alla vill vara delaktiga i avdelningens utveckling och jag lägger stor tillit till dig som medarbetare.


KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha relevant högskoleutbildning exempelvis statsvetare, pedagog, civilingenjör, civilekonom eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Vi vill att du har en dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och att du har jobbat med implementering av större förändringsinsatser.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en mycket god strategisk och analytisk förmåga. Du behöver vara mål- och resultatorienterad med en förmåga att se helheten före delarna. Du behöver ha lätt för att etablera förtroendefulla kontakter och att samarbeta med andra. Eftersom du ska leda, samordna och driva frågor framåt behöver du även en god kommunikativ förmåga.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbete så förändringar är ett naturligt inslag. Är du dessutom prestigelös och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor så kommer du att trivas i vår arbetsgrupp.

Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som hjälp i urvalet.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021