Planeringsledare inkl samordnare för finskt förvaltningsområde

Planeringsledare inkl samordnare för finskt förvaltningsområde

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker just nu en planeringsledare inom avdelning kvalitet och verksamhet, där del av tjänsten är att vara samordnare för finskt förvaltningsområde. Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i Område utveckling av stadens verksamheter och har 19 medarbetare. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning. Avdelningen ansvarar även stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter.

Jag som kommer bli din chef vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och jag är angelägen att främja ett hållbart arbetsliv. Som chef tycker jag det är viktigt att avdelningens arbete präglas av transparens. Det är positivt när alla vill vara delaktiga i avdelningens utveckling och jag lägger stor tillit till dig som medarbetare.

Som planeringsledare på stadsledningskontoret arbetar du med uppdrag utifrån politiska beslut. Inom avdelning kvalitet och verksamhet är fokus att stödja förvaltningar och bolag i deras implementeringsarbete. I uppdraget som samordnare för finskt förvaltningsområde ingår att samordna och stödja förvaltningar och bolag i stadens anpassning till det finska förvaltningsområdet utifrån minoritetslagens en framtagen handlingsplan.

Uppdraget innebär även ett ansvar för stöd och uppföljning av handlingsplanens aktiviteter som ibland är kopplade till beviljade statsbidrag inom områdena förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation i nära dialog med berörda fackförvaltningar och bolag. Det kan även vara att vid behov ta fram och samordna utbildningar om minoritetslagen. Övergripande samordning och strategiskt utvecklingsarbete som är kopplad till finskt förvaltningsområde kan vara framtagande av behovskartläggningar som ligger till grund för stadens utvecklingsarbete. Det innebär även omvärldsbevakning av frågor som berör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde och att delta i olika nätverk på nationell, regional och lokal nivå.

Som samordnare av finskt förvaltningsområde och sverigefinska rådet arbetar du tillsammans med samordnare av de övriga fyra rättighetsbaserade råden i Göteborgs Stad.

KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha relevant högskoleutbildning exempelvis statsvetare, pedagog, socionom, beteendevetare eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Tidigare arbetslivserfarenhet som planeringsledare, verksamhetsutvecklare eller utvecklingsledare på strategisk nivå är meriterande

Du behöver goda kunskaper i finska och svenska, både muntligt och skriftligt, men även kunskap om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

För att lyckas i uppdraget behöver du ha en god analytisk förmåga, vara förändringsorienterad och ha förmågan att kunna se helhet.

Vi arbetar med löpande urval, vänta inte med din ansökan.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 augusti 2023

Regionutvecklare läkemedel

Regionutvecklare läkemedel

29 augusti 2023