Planeringsledare krisberedskap

Planeringsledare krisberedskap

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap.

Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende krisberedskap, totalförsvar, samt säkerhet mm.

Arbetet inom avdelningen har fokus på två perspektiv, dels Göteborgs Stads egna verksamheter och dels Göteborgssamhället. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra för antagonistiska aktörer samt att stärka Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets säkerhet och robusthet inklusive förmåga att hantera större händelser och kriser.

Avdelningen arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Vi söker nu en medarbetare som kan och vill bidra till att stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag, framför allt inom arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta fram övergripande styr- och stöddokument, stödja och ge råd, genomföra övningar och utbildning samt samverka med olika intressenter. De handlar också mycket om att utveckla verksamhet och arbetssätt i staden utifrån en strategisk nivå.
Du kommer att arbeta med att utveckla och optimera Göteborgs samlade resurser för krisberedskap och civilt försvar, genomföra utredningar och analyser samt delta i storskalig planering. Omvärldsbevakning inom sakområdet är också en del av arbetet.
Du är organisatoriskt underställd Stadens säkerhetschef.

Nätverkande (privat-offentlig samverkan) där vi försöker länka samman olika aktörer samt medvetandegörande om krisberedskap för medborgarna och stadens verksamheter ligger också i uppdraget.

Beredskapstjänstgöring (Tjänsteperson i Beredskap, TiB) kan bli en del av tjänsten.

Beroende på dina kunskaper och erfarenheter kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du förväntas vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa avdelningens arbetsuppgifter och stötta varandra för att nå bästa möjliga resultat.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant högskoleutbildning alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig.

Utifrån Göteborgs Stads komplexitet och storlek är det önskvärt att du har mångårig dokumenterad erfarenhet av att verka på strategisk nivå i komplexa och stora organisationer men även arbete med operativt krisberedskaps eller ledningsarbete passar väl in.
Som person är du kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete. Arbetet ställer krav på god analytisk och pedagogisk förmåga. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl intern som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och kan se till så att dessa fungerar över tid.
Du behöver ha erfarenhet från arbete inom kommuner eller från arbete gentemot kommuner i andra typer av organisationer. Vi ser också gärna en bakgrund från kommunal eller statlig räddningstjänst.

Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning.

Det är även meriterande om du har erfarenhet från stabsarbete i någon form samt om du har erfarenhet av att leda andra inom operativt lednings- eller krisberedskapsarbete.

Vi kommer i denna rekrytering använda oss av tester som en hjälp i urvalet.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021