Planeringsledare till Beslutsunderlag, Utredning samt Styrning

Planeringsledare till Beslutsunderlag, Utredning samt Styrning

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
På avdelningen Beslutsunderlag, utredning samt styrning ansvarar vi för att bereda ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det innebär att genomföra utredningar och leda framtagandet av beslutsunderlag där andra delar av kontoret eller stadens förvaltningar och bolag deltar. Avdelningen stödjer också övriga områden på kontoret i framtagande av beslutsunderlag samt har i uppdrag att ansvara för strukturen på Göteborgs Stads styrsystem. I det ingår att förvalta och utveckla stadens styrning på kort och lång sikt, och skapa förståelse för hur staden styrs och stödja stadens verksamheter inom området.

Vi söker nu en kollega som ska delta i utredningar och handläggning av ärenden och framtagande av beslutsunderlag i form av tjänsteutlåtanden, tillsammans med mer erfarna kollegor på stadsledningskontoret. Det ingår också att delta i förvaltandet och ajourhållandet av styrande dokument samt att vara ett stöd i delar av ärendeprocessen.

Stadsledningskontoret har nyligen genomfört en organisationsförändring vilket innebär att en del av uppdraget innebär att vara med och utveckla nya arbetssätt och samarbetsformer.

På Stadsledningskontoret erbjuds du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser. Vi arbetar i nära samverkan med andra avdelningar inom stadsledningskontoret, förvaltningar och bolag inom staden samt externa samverkansparter i regionen och nationellt. Arbetet ger goda möjligheter till helhetssyn på Göteborgs stad, dess organisation och verksamhet. Det innebär utmanande arbetsuppgifter med hög komplexitet där överblick, helhetssyn och initiativförmåga är viktigt. Du kommer att ha stor påverkan på arbetssätt och goda möjligheter till utveckling av din egen kompetens.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant akademisk examen inom offentlig förvaltning. Du har något eller några års arbetslivserfarenhet, gärna på strategisk nivå i kommunal verksamhet och har god kunskap om hur kommuner fungerar. Du har erfarenhet av att ha arbetat med styrande dokument och att ha sammanställt och analyserat stora underlag. Du är strukturerad och analytisk i ditt arbete, har god kommunikationsförmåga i tal och skrift och har en god samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera samt slutföra inom givna tidsgränser.

Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som urvalsmetod.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021