Planeringsledare/controller till avdelning uppföljning och uppsikt

Planeringsledare/controller till avdelning uppföljning och uppsikt

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Stadsledningskontoret har under hösten gått in i en ny organisering där ett nytt område för Planering, uppföljning, analys och ekonomi har bildats. Områdets uppdrag är att ansvara för att leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering och uppföljning av denna. Området ansvar för utövande av uppsiktsplikt över stadens verksamheter.

Avdelningen uppföljning och uppsikt är en av tre avdelningar inom området och består idag av 13 medarbetare som arbetar för att säkerställa och leverera god styrinformation om uppföljning och uppsikt till KS/KF. Avdelningen ansvara för att förvalta och utveckla stadens gemensamma processer för uppföljning avseende verksamhet, HR samt ekonomi.

Då en av våra medarbetare har gått i pension söker vi nu en ny planeringsledare/controller till vårt team. Hos oss får du arbeta med utmanande, spännande uppdrag som påverkar stadens processer för uppföljning och uppsikt. Detta tillsammans med kunniga kollegor.

Uppdraget omfattar att följa upp och analysera stadens verksamheter inom förvaltningar och bolag. Som planeringsledare/controller ansvarar du för att på en kommunövergripande nivå hantera varierande uppgifter och ärenden, ofta med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du ingår i olika team som utarbetar, leder och samordnar beredning av beslutsunderlag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Centralt för rollen är stödet till kommunstyrelsen i uppsiktsplikten gällande nämnder och styrelser i staden. Specifikt för denna tjänst som planeringsledare/controller är att det ingår att ha ett övergripande ansvar för hanteringen av stadens statsbidrag samt taxor och avgifter. Detta sker i nära samverka med kollegor på stadsledningskontoret och med stadens förvaltningar.

Området och avdelningen arbetar i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Detta ger goda möjligheter till helhetssyn på Göteborgs stad, dess organisation och verksamhet. Arbetet innehåller utmanande uppgifter med hög komplexitet där överblick och helhetssyn är viktigt. Du har stor påverkan på arbetssätt och har goda möjligheter till utveckling av den egna kompetensen.

Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg.

KVALIFIKATIONER
För uppdraget krävs att du har akademisk examen med inriktning mot ekonomi eller samhällsvetenskap eller något som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har flerårig erfarenhet av arbete med styrning, ledning och uppföljning i offentlig verksamhet och god kunskap om ekonomistyrning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från förvaltning och/eller bolag utifrån ett strategiskt ledningsperspektiv.
Som person har du förmåga och intresse för att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du är en samverkare med en god förmåga att fånga och analysera komplexa sammanhang. Du skapar drivkraft och delaktighet i de uppdrag du leder eller samordnar. I ditt arbete är du lösningsorienterad, strukturerad och van att leverera inom snäva tidsramar.

Vi tillämpar testning som en del av vårt urvalsarbete och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare, brottsförebyggande

11 maj 2021

Ekobrottsspecialist

11 maj 2021

11 maj 2021