Planhandläggare vikariat

Planhandläggare vikariat

Arbetsbeskrivning

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker dig som vill bidra till vår verksamhet och som vill använda och utveckla din kompetens som samhällsplanerare.

Svenska kraftnät söker dig som vill arbeta som planhandläggare på enheten Framkomlighet och samhällsplanering. Som planhandläggare har du en central roll i att säkra ett kvalitetsinriktat arbete med samrådsremisser och planärenden så att vi kan möta samhällets behov av en säker elförsörjning. Rollen är en viktig funktion för Svenska kraftnät i arbetet med att säkra framkomlighet för transmissionsnätet och att skapa förutsättningar för andra aktörer att anlägga och planera verksamhet på ett sådant sätt att säkerhetsrisker och störningar i stamnätet undviks.

Om tjänsten
I rollen hanterar du remisser och ärenden från framförallt länsstyrelser och kommuner, men också från myndigheter och andra nätägare. Uppdraget utgår huvudsakligen från remisser inom ramen för plan- och bygglagen (PBL), som kommunala översiktsplaner och detaljplaner, men också exempelvis vägplaner, naturreservat och samråd inför koncessionsansökningar enligt ellagen. Du ansvarar för att vid behov internremittera inkomna ärenden och remisser, sammanställa yttrande samt se till att ärenden och remisser besvaras i tid.

Enhet Framkomlighet och samhällsplanering ingår i en ny avdelning, Samhällsbyggnad som är en del av division Nät.

På enheten finns förutom planhandläggare också specialister som ansvarar för framkomlighetsanalyser som mynnar ut i förslag på var Svenska kraftnät kan dra ledningar och stationer utifrån behov. Enheten ansvarar även för förlängning och förvaltning av Svenska kraftnäts koncessioner.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

 

Dina arbetsuppgifter

I rollen som planhandläggare kommer du främst att ansvara för att besvara inkomna remisser från länsstyrelser och kommuner och andra nätägare


 Tjänsten kommer bl.a att innefatta :


• Administrera och besvara plan- och samrådsremisser som ställs till Svenska kraftnät.
• Utforma remissvar på inkomna samrådsunderlag och förfrågningar från externa parter. Detta gör du utifrån en samordnande roll och i samarbete med kollegor.
• Kontinuerligt göra avstämning av Svenska kraftnäts planer och uppdrag i förhållande till inkomna

Din bakgrund
Du har högskoleexamen inom samhällsplanering, eller annan relevant inriktning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

 Du ska ha


• Minst 2 års Erfarenhet av arbete med plan- och samrådsremisser eller liknande arbete inom samhällsplanering.
• God kännedom om PBL och kunskap om plan- och bygglagsprocessen och Miljöbalken.
• Grundläggande GIS-kunskaper.
• Erfarenhet av arbete med dokument- och ärendehanteringssystem.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som

 Det är meriterande om du har


• god insyn i och kunskap om kommuners planprocesser
• erfarenhet av myndighetskontakter i arbetet
• erfarenhet från energibranschen eller annan infrastrukturell verksamhet

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då arbetet innebär många olika kontaktytor  för att uppnå rätt kvalitet i arbetet är en god samarbetsförmåga en förutsättning för att lyckas. Du har också ett nära samarbete med de andra planhandläggarna på enheten.

Förmåga till helhetssyn behövs för att kunna väga samman olika perspektiv och formulera enhetliga svar för att säkra framkomlighet för transmissionsnätet. Vidare behöver du vara tydlig och självgående i den meningen att du planerar ditt arbete, kan hantera flera deadlines, har koll på inflöde och status i pågående hantering och söker svar på de frågor som behöver besvaras för att formulera ett yttrande. I detta arbete krävs att du har ett gott omdöme.

Vill du veta mer?
 Kontakta gärna rekryterande chef Eva Darolf Linnros, tel. nr. 010 475 9713 alternativt HR-partner Ann-Britt Andersson. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi lättast på mail, svarstiderna kan vara något längre än vanligt.

Du når oss via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2021.

 

 


Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.


Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.


Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Svenska Kraftnät
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juli 2021
  • Ansök senast: 15 augusti 2021

Besöksadress

Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg
None

Postadress

Box 1200
Sundbyberg, 17224

Liknande jobb


24 november 2021

24 november 2021