Portföljledare/ställföreträdande enhetschef med fokus på agil utveckling

Portföljledare/ställföreträdande enhetschef med fokus på agil utveckling

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en modern och händelserik utvecklingsavdelning där teamarbete i nära dialog med kunden och ett agilt arbetssätt utgör grunden. Vi prioriterar medarbetarnas välmående och utveckling och värdesätter engagemang och kreativitet.

Jordbruksverket är en av Jönköpingsregionens största IT-arbetsgivare. På utvecklings- och digitaliseringsavdelningen samarbetar över 200 personer i olika roller för att lösa både verksamhetens och våra kunders behov av moderna och effektiva IT-lösningar. Inom avdelningens väggar ryms storskalig systemutveckling på flera plattformar samt drift, förvaltning och support.

Vi arbetar aktivt och långsiktigt med att se till att våra medarbetare trivs på jobbet och kan utvecklas med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner, bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstid och upp till 35 semesterdagar. Vi erbjuder också flexibel arbetstid och möjligheten att jobba mobilt i en stor del av våra anställningar.

I en tid där samhället ställs inför svåra prövningar är vårt uppdrag viktigare än någonsin. På Jordbruksverket arbetar vi med många högaktuella och viktiga frågor, bland annat för att vi ska öka vår produktion av svensk mat och därmed också minska vårt beroende av omvärlden. Vi arbetar också för att matproduktionen i Sverige ska vara hållbar med en minskad antibiotikaresistens och ett gott djur- och växtskydd. Vårt arbete bidrar till att göra Sverige levande och konkurrenskraftigt. Nu kraftsamlar vi och söker flera nya medarbetare för att möta EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik som träder i kraft under 2023.

ARBETSUPPGIFTER
Jordbruksverkets utvecklingsinitiativ samlas i portföljer för att möjliggöra en effektiv styrning. Portföljerna består av agila team och projekt som i huvudsak arbetar med systemutveckling av webtjänster i JAVA. Vi söker nu en portföljledare tillika ställföreträdande enhetschef till Systemutvecklingsenheten Geodata och kontroll.

Enheten har idag totalt drygt 30 medarbetare och konsulter som arbetar i olika projekt och team i portföljen. Utöver enhetens resurser arbetar ungefär lika många medarbetare från verksamheten i stödjande roller och bidrar framförallt med expertkunskap och kravställning.

Som portföljledare är du ansvarig för planering av portföljens utvecklingsinsatser. Du leder arbetet genom portföljens projekt- och teamledare som i sin tur operativt leder portföljens olika utvecklings- och förvaltningsinitiativ. I rollen ingår även att vara kontaktperson mot berörda underleverantörer. Du ingår i portföljstyrningens förvaltning och förväntas bidra i att ständigt förbättra styrningsmodellen. Portföljen styrs av Portföljforum där du är fördragande.

Som ställföreträdande enhetschef leder du tillsammans med enhetschefen enhetens verksamhetsplanering, rekrytering och enhetsmöten. Du ersätter enhetschefen fullt ut vid dennes frånvaro. Förordnandet som ställföreträdande enhetschef är tidsbegränsat och följer ordinarie enhetschefs chefsförordnande.

Utöver dina huvuduppgifter kommer du leda olika typer av projekt och uppdrag i och utanför portföljen, det kan även bli aktuellt att ingå i referens- och styrgrupper.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen underhåller du en god relation med intressenter utanför avdelningen samt jobbar nära enhetschefen så väl som projekt- och teamledare i portföljen. Du är van att hantera målkonflikter och har förmågan att se helheten och agerar långsiktigt. Du samordnar och presenterar på ett kommunikativt sätt olika alternativ för planering för att möta förändrade krav på portföljen. Det är viktigt att du i rollen kan förstå medarbetarperspektivet samtidigt som du är drivande i att nå uppsatta mål.

Du har akademisk utbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet att arbeta med agil utveckling i en ledande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en organisation med flera samverkande utvecklingsteam.

ÖVRIGT
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Placeringsort är Jönköping

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


17 september 2021

Lärare/utbildare inom IT-Projektledning

Lärare/utbildare inom IT-Projektledning

17 september 2021

17 september 2021