Postdoktor

Arbetsbeskrivning

Identifiering av Bioaktiva Molekyler som Stimulerar Växters Utveckling.

För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-tjanster
Arbetsuppgifter: Växters utveckling är unik på många sätt eftersom de inte kan förflytta sig, och är karaktäriserad av kontinuerlig tillväxt samt förmågan att anpassa sig till den omgivande miljön. Små, endogena molekyler (fytohormoner) förmedlar dessa förändringar under utvecklingen genom att integrera och koordinera inre signaler med signaler från miljön, vilket i sin tur stimulerar reaktioner för att anpassa växten till specifika krav. Fytohormon-medierad differentiell tillväxt ger en morfologisk anpassningsförmåga och plasticitet till växter under reaktioner på stimulanser från miljön. Att förstå dessa processer på cellulär och molekylär nivå, vilket är en förutsättning för genmodifiering, är centralt för framgångsrik förbättring av grödors egenskaper genom bioteknologi.

Under de senaste åren har vi identifierat nya kemiska föreningar som påverkar växters utveckling. I detta projekt kommer vi att karakterisera effekterna av dessa molekyler. Vi vill använda en kemisk genomik strategi i kombination med omvänd genetik för att identifiera nya växtsignalvägar som kontrolleras av små molekyler. Detta projekt kommer dra nytta av de kompletterande kunskaper och den forskningserfarenhet som finns vid Umeå Plant Science Centre. Projektet kommer sannolikt att leda till fördjupade insikter i forskningen kring signalprocesser i växter.


Kvalifikationer: Anställningen gäller för två år och är tillgänglig från och med 1 januari 2017. Sökande ska ha doktorsexamen i växtmolekylärbiologi eller ett nära relaterat ämne. Erfarenhet i kemisk biologi är meriterande. Utöver detta bör sökanden ha utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att arbeta självständigt samt kunna samarbeta med andra. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • 100% Tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010