Postdoktor i återvinning av litium-jon batterier

Postdoktor i återvinning av litium-jon batterier

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Särskild ämnesbeskrivning: Projektets primära fokus kommer vara att utveckla metoder för effektiv återvinning av elektrodmaterial från litium-jon-batterier. Huvudsyftet är att få en detaljerad förståelse av de reaktioner som sker vid återvinning av elektrodmaterial, särskilt LiCoO2- och NMC-katoder, för att göra återvinningsprocessen mer effektiv. I projektet kommer djupt eutektiska lösningsmedel användas, för att utveckla en miljövänligare återvinningsmetod. Metoder baserade på användning av djupt eutektiska lösningsmedel har potentialen att vara fördelaktiga jämfört med konventionell bearbetning av avfallet. Olika aspekter av sådana system kommer att studeras inklusive materialegenskaper, urlakningsreaktioner, samt hur de kan användas i stor skala inom industrin. Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen inom detta område och ta nästa steg i utvecklingen av gröna metoder för återvinning av material från litium-jon-batterier.

Arbetsuppgifter: Forskningen bedrivs vid Uppsala Universitet i nära samarbete med kollegor inom Ångström Advanced Battery Center. Projektet kommer även genomföras i nära samarbete med forskare vid KTH University. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom återvinning av litium-jon-batterier. Specifikt kommer detta omfatta utveckling av metoder baserade på användning av djupt eutektiska lösningsmedel för att återvinna kobolt, nickel och koppar från katod- och anodmaterial som används i litium-jon-batterier. En mängd olika analytiska tekniker inklusive infraröd spektroskopi, induktivt kopplad plasma-atomemissionsspektroskopi, röntgenfotoelektronspektroskopi, röntgendiffraktion, svepelektronmikroskop etc., kommer användas för karakterisering. En Postdoktor förväntas bedriva högkvalitativ forskning i syftet att publicera resultaten i journaler med hög inverkan, eller att kommunicera resultaten via konferenser.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi eller material vetenskap, eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Erfarenhet inom återvinningsforskning, och erfarenhet av att arbete i laboratoriemiljö, samt kompetens inom användning analytiska metoder är väsentligt. Kandidaten måste också ha utmärkt skriftlig och muntlig förmåga att kommunicera på engelska.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Önskvärt/meriterande: Kunskap inom materialkaraktäriseringtekniker.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi (reza.younesi@kemi.uu.se); Andy Naylor (andy.naylor@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2020, UFV-PA 2020/3919.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

752 00 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Instrumentansvarig till ALS i Landskrona

16 april 2021

Forskare

Forskare

16 april 2021

15 april 2021