Postdoktor i beräkningsmatematik

Postdoktor i beräkningsmatematik

Arbetsbeskrivning

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-01.

Matematiska Institutionen på Stockholms Universitet består av tre avdelningar: Matematik, Matematisk statistik och Beräkningsmatematik. Den här postdoktoranställningen tillhör den senare. Avdelningen för Beräkningsmatematik bedriver forskning inom ett flertal olika områden, inkluderande datalogi, beräkningsbiologi, numerisk analys, och beräkningsstatistik.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet handlar om homotopi-typteori, mer specifikt, konstruktiva tolkningar av dessa teorier genom kubiska metoder. Detta nya fält har sett en snabb utveckling över det senaste årtiondet, men det finns fortfarande många intressant öppna problem att tackla och de kubiska metoderna har visat sig vara väldigt kraftfulla.

Målet med anställningen är att vidareutveckla dessa metoder genom att förbättra implementationerna av bevisassistenter baserade på kubisk typteori och studera deras metateori, samt formalisera matematik och datavetenskap med hjälp av dem.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning. Anställningen inkluderar också en viss mängd undervisning (upp till 20 %), vilket kan inkludera handledning. Den anställde förväntas delta i institutionens aktiviteter, t.ex. genom att hålla föredrag i institutionens regelbundna seminarier.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Under anställningsprocessen så kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer också läggas på kandidatens potential att interagera med medlemmarna i forskningsgruppen. De sökande förväntas kunna uttrycka sig flytande på engelska både i tal och skrift, och ha god kommunikationsförmåga samt social förmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Vi har förståelse för att detta är speciella tider och vi kommer försöka anpassa startdatumet till den som erbjuds anställningenså långt det går.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Mörtberg, anders.mortberg@math.su.se.

Generella frågor kan även ställas till avdelningsföreståndaren Lars Arvestad, arve@math.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 oktober 2020
  • Ansök senast: 1 november 2020

Liknande jobb


The Dahlquist Research Fellowship, forskare i numerisk analys

The Dahlquist Research Fellowship, forskare i numerisk analys

3 december 2020

20 november 2020

17 november 2020